Kontaktpersonar - kommunal planlegging

Her finn du oversikt over kven som behandlar plansaker frå din kommune, og kven som har ansvar for diverse plantema og regionale planar.

Plansjef: Marit Rødseth
Overordna ansvar for oppfølging av kommunale planar: Eva Katrine Ritland Taule

Oversikt over kommunekontaktar og ansvarsfordeling av plantema:

  • Sigrid Bjercke: Bergen og Fedje. Fagtema universell utforming, kulturminner, folkehelse, handel, sentrum- og tettstadutvikling.
  • Hans-Christian Engum: Etne, Kvinnherad, Lindås og Sveio. Fagtema samordna areal- og transportplanlegging, samferdsle, kart- og GIS, landskap, konsekvensutgreiingar. Ansvar for Regional areal- og transportplan for Bergensområdet og Haugalandet.
  • Arvid Hauge: Bergen. Fagtema universell utforming.
  • Nina Gjester Hoel: Austevoll, Bømlo, Fitjar, Stord, samt regionsentera Straume og Husnes. Fagtema handel, sentrum- og tettstadutvikling, folkehelse, strandsone.
  • Per Nordmark: Vaksdal, Fusa, Masfjorden, Modalen, Samnanger og Tysnes. Kontaktperson for plannettverk, plankonferansen og Forum for Regionsenterkommuner. 
  • Lars Petter Klem: Meland. Oppfølgiong av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet og Haugalandet. Kontaktperson for planforum. Fagtema: samordna areal- og transportplanlegging, sentrumsutvikling. 
  • Cathrine Grasdal: Fjell, Sund, Øygarden. Oppfølging av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Ansvar for Bustadbyggeprogrammet.
  • Liz Eva Tøllefsen: Askøy, Granvin, Kvam, Voss, Os, samt regionsentera Lindås og Odda. Fagtema handel, sentrum- og tettstadutvikling. Koordinator for sentrum- og tettstadutvikling.
  • Anne-Kathrine Vabø: Fagtema handel, sentrum- og tettstadutvikling. Oppfølging av Regional plan for attraktive senter. 
  • Snorre Waage: Austrheim, Radøy, Eidfjord, Jondal, Odda, Osterøy, Ullensvang og Ulvik. Fagtema klima og energi, klimatilpassing, naturmangfald, landbruk, friluftsliv, kystsoneplanlegging. Ansvar for Regionale planar for Hardangervidda, Nordfjella og Setesdal- og Ryfylkeheiane (Villrein).

For telefonnummer, sjå liste over tilsette på Regionalavdelinga, seksjon for plan