Kontaktpersonar - kommunal planlegging

Her finn du oversikt over kven som behandlar plansaker frå din kommune, og kven som har ansvar for diverse plantema og regionale planar.

Konstituert plansjef: Eva Katrine Ritland Taule

Oversikt over kommunekontaktar og ansvarsfordeling av plantema:

  • Sigrid Bjercke: Bergen. Fagtema universell utforming, kulturminner, folkehelse, handel, sentrum- og tettstadutvikling.
  • Hans-Christian Engum: Lindås. Fagtema samordna areal- og transportplanlegging, samferdsle, kart- og GIS, landskap, kystsoneplanlegging, konsekvensutgreiingar. Ansvar for Regional areal- og transportplan for Bergensområdet og Haugalandet.
  • Cathrine Grasdal: Fjell, Sund og Øygarden. Oppfølging av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Ansvar for Bustadbyggeprogrammet.
  • Arvid Hauge: Bergen. Fagtema universell utforming.
  • Nina Gjester Hoel: Austevoll, Bømlo, Fitjar, Stord, Tysnes, samt regionsentera Straume,  Husnes og lokalsenteret Rosendal. Fagtema handel, sentrum- og tettstadutvikling, folkehelse, barn og unge, strandsone.
  • Lars Petter Klem: Meland. Oppfølgiong av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet og Haugalandet. Kontaktperson for planforum. Fagtema: samordna areal- og transportplanlegging, sentrumsutvikling, naturmangfold, landbruk og friluftsliv.
  • Ida G. Steffensen:  Fusa, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Samnanger, Vaksdal, Eidfjord, Odda, Ullensvang og Ulvik. Fagtema klima, klimatilpassing, ROS, vassforvalting.
  • Liz Eva Tøllefsen: Askøy, Granvin, Voss, Os, samt regionsentera Knarvik og Odda. Fagtema handel, sentrum- og tettstadutvikling. Koordinator for sentrum- og tettstadutvikling.
  • Malene Utkilen:  Etne, Fedje, Kvam, Osterøy, Radøy, Sveio, Austrheim og Jondal. Fagtema handel, klima, klimatilpassing. 
  • Anne-Kathrine Vabø: Fagtema handel, sentrum- og tettstadutvikling. Oppfølging av Regional plan for attraktive senter.

For telefonnummer, sjå liste over tilsette på Regionalavdelinga, seksjon for plan