Kontaktpersonar - kommunal planlegging

Her finn du oversikt over kven som behandlar plansaker frå din kommune, og kven som har ansvar for diverse plantema og regionale planar.

Konstituert plansjef: Eva Katrine Ritland Taule

Oversikt over kommunekontaktar og ansvarsfordeling av plantema:

 • Sigrid Bjercke: Bergen. Fagtema universell utforming, kulturminner, folkehelse, handel, sentrum- og tettstadutvikling.
 • Hans-Christian Engum: Lindås. Fagtema samordna areal- og transportplanlegging, samferdsle, kart- og GIS, landskap, konsekvensutgreiingar. Ansvar for Regional areal- og transportplan for Bergensområdet og Haugalandet.
 • Cathrine Grasdal: Fjell, Sund og Øygarden. Oppfølging av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Ansvar for Bustadbyggeprogrammet.
 • Arvid Hauge: Bergen. Fagtema universell utforming.
 • Nina Gjester Hoel: Austevoll, Bømlo, Fitjar, Stord, Tysnes, samt regionsentera Straume,  Husnes og lokalsenteret Rosendal. Fagtema handel, sentrum- og tettstadutvikling, folkehelse, barn og unge, strandsone.
 • Lars Petter Klem: Meland. Oppfølgiong av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet og Haugalandet. Kontaktperson for planforum. Fagtema: samordna areal- og transportplanlegging, sentrumsutvikling. 
 • Ida G. Steffensen:  Fusa, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Samnanger og Vaksdal. Fagtema klima, klimatilpassing, friluftsliv, vassforvalting.
 • Liz Eva Tøllefsen: Askøy, Granvin, Voss, Os, samt regionsentera Knarvik og Odda. Fagtema handel, sentrum- og tettstadutvikling. Koordinator for sentrum- og tettstadutvikling.
 • Malene Utkilen:  Etne, Fedje, Kvam, Osterøy, Radøy og Sveio. Fagtema klima, klimatilpassing. 
 • Anne-Kathrine Vabø: Fagtema handel, sentrum- og tettstadutvikling. Oppfølging av Regional plan for attraktive senter. 
 • Snorre Waage: Austrheim, Radøy, Eidfjord, Jondal, Odda, Osterøy, Ullensvang og Ulvik. Fagtema klima og energi, klimatilpassing, naturmangfald, landbruk, friluftsliv, kystsoneplanlegging. Ansvar for Regionale planar for Hardangervidda, Nordfjella og Setesdal- og Ryfylkeheiane (Villrein).

For telefonnummer, sjå liste over tilsette på Regionalavdelinga, seksjon for plan