Referat og rapportar - forum for regionsenterkommunar

Her vert det lagt ut aktuell informasjon frå møter og samlingar i forumet.

"Vegen mot attraktive regionsenter"

- innlegg frå avslutningskonferansen for Byregionprogrammet 20.04.2018

 

"Helsetenester i regionsenter"

- innlegg og referat frå møte 14.03.2018

 

Oppstartsmøte 11.05.2017 - innlegg og referat

 

Rapporter

Studietur til Kristiansand mars 2017 for regionsenterkommunane i Hordaland. Tema: Sentrumsutvikling med universell utforming

Rapport om samlokalisering av helsetjenester i regionsentera i Hordaland