Tannhelsetenesta

Kontaktinformasjon for ekspedisjonar og leiarar i tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune.

Tannhelse blir leia av fylkestannlege Arne Åsan, og består av fem distrikt og eit kompetansesenter.