Samferdselsavdelinga

Kontaktinformasjon til dei ulike seksjonane og leiarane i samferdselsavdelinga.

Hordaland fylkeskommune er den største vegeigaren i fylket, med ansvar for omlag 2 900 kilometer veg. Vi har ansvaret for 16 av 18 ferjesamband i fylket, og kollektivtrafikk med buss og bane via Skyss.

Administrasjonene er delt inn i forvaltingsseksjonen, transportplanseksjonen og vegseksjonen.

Leiarar

Fylkesdirektør samferdsel
Profilbilde av Håkon Rasmussen
Håkon Rasmussen
482 98 090
seksjonsleiar forvaltningsseksjonen
Profilbilde av Rolf Rosenlund
Rolf Rosenlund
92438193
seksjonsleiar vegseksjonen
Profilbilde av John Martin Jacobsen
John Martin Jacobsen
97142274
seksjonsleiar transportplanseksjonen
Profilbilde av Torill Klinker
Torill Klinker
90899261