Samferdselsavdelinga

Kontaktinformasjon til dei ulike seksjonane og leiarane i samferdselsavdelinga.

Hordaland fylkeskommune er den største vegeigaren i fylket, med ansvar for omlag 2 900 kilometer veg. Vi har ansvaret for 16 av 18 ferjesamband i fylket, og kollektivtrafikk med buss og bane via Skyss.

Administrasjonene er delt inn i forvaltingsseksjonen, transportplanseksjonen og vegseksjonen.

Leiarar