Regional utvikling

Kontaktinformasjon til dei ulike seksjonane og leiarane i regionalavdelinga.

Avdelinga regional utvikling jobbar med regionsutvikling, planar, forsking, internasjonalisering, analyse, klima- og naturressursforvalting. Avdelinga er leia av direktør Bård Sandal.

Seksjonar

  • Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse
  • Seksjon for klima- og naturrerssursforvaltning
  • Seksjon for næring- og lokalsamfunnsutvikling
  • Seksjon for plan

Leiarar

Fylkesdirektør regional utvikling
Profilbilde av Bård Sandal
Bård Sandal
97051716
leiar seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse
Profilbilde av Kathrin Jakobsen
Kathrin Jakobsen
98255253
klima- og naturressurssjef
Profilbilde av Sølve Dag Sondbø
Sølve Dag Sondbø
90075325
næringssjef
Profilbilde av Mette Nora Sætre
Mette Nora Sætre
99509724
plansjef
Profilbilde av Marit Rødseth
Marit Rødseth
48138493