Regional utvikling

Kontaktinformasjon til dei ulike seksjonane og leiarane i regionalavdelinga.

Avdelinga regional utvikling jobbar med regionsutvikling, planar, forsking, internasjonalisering, analyse, klima- og naturressursforvalting. Avdelinga er leia av direktør Bård Sandal.

Seksjonar

  • Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse
  • Seksjon for klima- og naturrerssursforvaltning
  • Seksjon for næring- og lokalsamfunnsutvikling
  • Seksjon for plan

Leiarar

Fylkesdirektør regional utvikling
Profilbilde av Bård Sandal
Bård Sandal
97051716
leiar seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse
Profilbilde av Kathrin Jakobsen
Kathrin Jakobsen
98255253
klima- og naturressurssjef
Profilbilde av Sølve Dag Sondbø
Sølve Dag Sondbø
90075325
næringssjef
Profilbilde av Mette Nora Sætre
Mette Nora Sætre
99509724
plansjef
Profilbilde av Eva Katrine Ritland Taule
Eva Katrine Ritland Taule
91349015