Regional utvikling

Kontaktinformasjon til dei ulike seksjonane og leiarane i regionalavdelinga.

Avdelinga regional utvikling jobbar med regionsutvikling, planar, forsking, internasjonalisering, analyse, klima- og naturressursforvalting. Avdelinga er leia av direktør Bård Sandal.

Seksjonar

  • Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse
  • Seksjon for klima- og naturrerssursforvaltning
  • Seksjon for næring- og lokalsamfunnsutvikling
  • Seksjon for plan

Leiarar