Opplæringsavdelinga

Kontaktinformasjon til seksjonar og leiarar i opplæringsavdelinga.

Seksjonar:

Profilbilde av Kontakt opplæringsavdelinga
Kontakt opplæringsavdelinga
55 23 92 30

 

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55
Profilbilde av Kontakt fagopplæringskontoret
Kontakt fagopplæringskontoret
55 23 99 00
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60
Profilbilde av Kontakt voksenopplæringa
Kontakt voksenopplæringa
55 23 92 30
Profilbilde av Kontakt OT/PPT
Kontakt OT/PPT
55 23 94 70

Kontakt et OT/PPT-kontor

Leiarar:

 

regionleiar
Profilbilde av Odd Bjarne Berdal
Odd Bjarne Berdal
55239317
regionleiar
Profilbilde av Sissel Øverdal
Sissel Øverdal
95256439
regionleiar
Profilbilde av Hillevi Elizabeth Runshaug
Hillevi Elizabeth Runshaug
48045397

 

Oversikt over alle vidaregåande skular