Opplæringsavdelinga

Kontaktinformasjon til seksjonar og leiarar i opplæringsavdelinga.

Seksjonar:

Profilbilde av Kontakt opplæringsavdelinga
Kontakt opplæringsavdelinga
55 23 92 30

 

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55
Profilbilde av Kontakt fagopplæringskontoret
Kontakt fagopplæringskontoret
55 23 99 00
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60
Profilbilde av Kontakt voksenopplæringa
Kontakt voksenopplæringa
55 23 92 30
Profilbilde av Kontakt senter for yrkesrettleiing
Kontakt senter for yrkesrettleiing
55 23 92 30
Profilbilde av Kontakt OT/PPT
Kontakt OT/PPT
55 23 94 70

Kontakt et OT/PPT-kontor

Leiarar:

Fylkesdirektør opplæring
Profilbilde av Svein Leidulf Heggheim
Svein Leidulf Heggheim
913 91 280
regionleiar
Profilbilde av Sissel Øverdal
Sissel Øverdal
952 56 439
seksjonsleiar, fagopplæring
Profilbilde av Torbjørn Mjelstad
Torbjørn Mjelstad
97142081
seksjonsleiar, skule
Profilbilde av Linda Farestveit
Linda Farestveit
55239100
seksjonsleiar, fellestenestar
Profilbilde av Birthe Andersen Haugen
Birthe Andersen Haugen
55239247
seksjonsleiar, OT/PPT
Profilbilde av Nina Ludvigsen
Nina Ludvigsen
55239472
regionleiar
Profilbilde av Hillevi Elizabeth Runshaug
Hillevi Elizabeth Runshaug
480 45 397

 

Oversikt over alle vidaregåande skular