Opplæringsavdelinga

Kontaktinformasjon til seksjonar og leiarar i opplæringsavdelinga.

Seksjonar:

Profilbilde av Kontakt opplæringsavdelinga
Kontakt opplæringsavdelinga
55 23 92 30

 

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55
Profilbilde av Kontakt fagopplæringskontoret
Kontakt fagopplæringskontoret
55 23 99 00
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60
Profilbilde av Kontakt voksenopplæringa
Kontakt voksenopplæringa
55 23 92 30
Profilbilde av Kontakt OT/PPT
Kontakt OT/PPT
55 23 94 70

Kontakt et OT/PPT-kontor

Leiarar:

fylkesdirektør opplæring
Profilbilde av Bjørn Lyngedal
Bjørn Lyngedal
95033770
seksjonsleiar, fagopplæring
Profilbilde av Torbjørn Mjelstad
Torbjørn Mjelstad
97142081
seksjonsleiar, skule
Profilbilde av Linda Farestveit
Linda Farestveit
48153870
seksjonsleiar, fellestenestar
Profilbilde av Birthe Andersen Haugen
Birthe Andersen Haugen
90786784
seksjonsleiar, OT/PPT
Profilbilde av Annbjørg Laupsa
Annbjørg Laupsa
95835422
regionleiar, region Nord og sentrum
Profilbilde av Hillevi Elizabeth Runshaug
Hillevi Elizabeth Runshaug
48045397
regionleiar, region Voss, Hardanger og Sør
Profilbilde av Odd Bjarne Berdal
Odd Bjarne Berdal
55239317
regionleiar, region Vest og Sunnhordland
Profilbilde av Sissel Øverdal
Sissel Øverdal
95256439

 

Oversikt over alle vidaregåande skular