Kultur- og idrettsavdelinga

Kontaktinformasjon til  seksjonar og leiarar i kultur- og idrettsavdelinga.

Kultur- og idrettsavdlinga er leia av konstituet fylkesdirektør Per Morten Ekerhovd. Avdelinga består av fylkesarkivet, fylkeskonservatoren, fylkesbiblioteket, kunst- og kulturformidling og idrett og friluftsliv. 

Seksjonar

 

Leiarar:

Fylkesdirektør kultur og idrett, konst.
Profilbilde av Per Morten Ekerhovd
Per Morten Ekerhovd
957 60 481
fylkeskonservator, konstituert
Profilbilde av David J Aasen Sandved
David J Aasen Sandved
40226543
fylkesarkivar
Profilbilde av Anne Aune
Anne Aune
48176858
fylkesbiblioteksjef
Profilbilde av Ruth Ørnholt
Ruth Ørnholt
95913398