Pressemeldingar

Oversikt over pressemeldingar frå Hordaland fylkeskommune.

4. desember 2019: Framleis tillit til styret i Ferde AS

4. desember 2019: Rapport frå advokatfirmaet Kluge om Ferde AS

7. november 2019: Stor auke i lærekontraktar i Hordaland vekkjer nasjonal oppsikt

7. november 2019: Rapporten "Auka gjennomføring - fleire ut i lære"

1. november 2019: Advokatfirma skal gjennomgå Ferde

1. november 2019: Uttale frå eigarmøte til Ferde

1. november 2019: Mandat til advokatfirma om forhold i Ferde

4. oktober 2019: Konstituering og historisk markering av Vestland fylkesting

3. september 2019: Skal kontrollere pengebruken i bompengeselskapa

27. august 2019: Landbrukskonferansen Klimaklokt vestlandslandbruk

8. juli 2019: Teknikk og industriell produksjon den store vinnaren

8. juli 2019: Nedre poenggrense ved inntaket til vg1 i Bergensområdet

8. juli 2019: Søkjartal til vg1 vidaregåande skular
8. juli 2019: Søkjartal til vg2 vidaregåande skular
8. juli 2019: Søkjartal til vg3 vidaregåande skular

8. juli 2019: Søkjartal til dei einskilde vidaregåande skulane

1. april 2019: Slik blir det nye fylkeshuset

31. januar 2019: Dialogmøte

2018

21. desember 2018: Nyttårsmøte 2019: "Styrke i samspel"

18. desember 2018: Målfrid Vik Sønstabø blir ny direktør i Skyss

3. desember 2018: Møtet i fellesnemnda avlyst

23. november 2018: Første store kontrakt for Bybanen til Fyllingsdalen

20. november 2018: Toppdirektørane til Vestland fylkeskommune er tilsett

15. november 2018: Folkehelseundersøking: Positivt å bli eldre, men fleire unge slit

24. oktober 2018: Budsjett: Det grønne skiftet koster pengar

24. oktober 2018: Budsjett for 2019 er lagt fram

23. oktober 2018: Budsjett for 2019 orientering

22. oktober 2018: Korleis planleggje for berekraft i kystsona?

5. september 2018: Barn i Hordaland har lese over 9.5 mill. boksider i sommar

31. august 2018: Talet på kollektivreiser aukar og aukar

18. august 2018: Her er folkejuryen sine 10 favorittfylkesvåpen

18. august 2018: Slik ser dei 10 fylkesvåpena ut

6. juli 2018: Teknikk og industriell produksjon er vinnarfaget

6. juli 2018: Oversyn over nedre poenggrense ved inntaket 6. juli 2018

6. juli 2018: Oversyn over søkjartal til studieretningar og skular

6. juli 2018: Skal bidra til omstilling i Odda

2. juli 2018: Gjev ein million kroner til tørrdokk på Rubbestadneset

13. juni 2018: Første kvinnelege fylkesrådmann i Hordaland

8. juni 2018: Namnet blir Vestland fylkeskommune

8. mai 2018: Korleis i alle dagar skal fylkesvåpenet sjå ut?

4. mai 2018: Rune Haugsdal tilsett som prosjektleiar/fylkesrådmann i det nye storfylket på Vestlandet

4. mai 2018: Ladbare trolleybussar i Bergen

30. april 2018: Rune Haugsdal innstilt som prosjektleiar/fylkesrådmann

26. april 2018: Nytt styre i Bybanen AS

16. april 2018: 6 vil bli fylkesrådmann for det nye vestlandsfylket

9. april 2018: Den største folkehelseundersøkinga nokon gong

8. mars 2018: Førebur nytt storfylke

7. mars 2018: Miljøpris for engasjement rundt mat- og energisvinn

6. mars 2018: Fleire søkjer offentlege skular i Hordaland

6. mars 2018: Tabellar og oversyn inntak vidaregåande skular

2. mars 2018: Ein halv million kroner til næringsutvikling i Nordhordland

14. februar 2018 Godt driftsresultat for fylkeskommunen

2017

18. desember 2017: Historisk møte for det nye Vestlandsfylket

13. desember 2017: Første møte i fellesnemnda mellom Hordaland og Sogn og Fjordane

4. desember 2017: Næringslivet på veg over kneika

4. desember 2017: Kortare ferjesamband Stord - Kvinnherad

23. november 2017: Fylkesbudsjettet 2018. Innstilling frå fylkesutvalet

15. november 2017: Hordaland får flest hurtigladarar i Noreg

15. november 2017: 15 nye hurtigladarar i Voss og Hardanger

27. oktober 2017: Historiske fylkestingvedtak i Gulen

27. oktober 2017: Samanslåinga av dei to vestlandsfylka i gong

24. oktober 2017: Vestlandsrådet med innspel til Nasjonal transportplan

24. oktober 2017: Fylkesordførar Anne Gine Hestetun tilbake etter sjukemelding

20. oktober 2017: Fylkesbudsjettet 2018: Fylkeskommunen tek grønt løft

20. oktober 2017: Set høge mål med nytt klimabudsjett

20. oktober 2017: Meir til museum som går saman

19. oktober 2017: Historisk felles fylkesting på historisk grunn (oppdatert)

4. oktober 2017: Fossilfrie bussar i Hordaland innan 2025

29. september 2017 Fylkestinga møtest på historisk grunn

18. juli 2017: Sverd frå jernalderen funne i Fotlandsvåg

7. juli 2017: Gledeleg mange søkjarar til vidaregåande skular

22. juni 2017: Hvor mange arbeidsplasser skaper havet?

20. juni 2017: Trondheim kan gå forbi Bergen

20. juni 2017: Lågaste vekst i folketalet i Hordaland på 13 år

20. juni 2017: Folketalsutvikling i Bjørnefjorden

20. juni 2017: Folketalsutvikling i Hardanger og Voss

20. juni 2017: Folketalsutvikling i Nordhordland

20. juni 2017: Folketalsutvikling i Vest

20. juni 2017: Folketalsutvikling i Osterfjorden

20. juni 2017: Folketalsutvikling i Sunnhordland

14. juni 2017: Førebur 1000-årsjubileum på Moster

14. juni 2017: Miljøpris for strandrydding

12. juni 2017: Fylkestinget til Ullensvang

2. juni 2017: Hordaland og Sogn og Fjordane eit steg nærare

4. mai 2017: Miljøkontraktar også for dei to siste ferjesambanda i Hordaland

3. mai 2017: Saman for samferdsla på Vestlandet

6. april 2017: Vestlandssamarbeid skal vekkje leselyst

31. mars 2017: 17 parti stiller lister i Hordaland til Stortinget

30. mars 2017: Miljøkontraktar for åtte nye ferjesamband i Hordaland

22. mars 2017: Skal bruke 2,5 millionar kroner til kultur under sykkel-VM

22. mars 2017: Busstakst for periodekort Bergen-Arna

8. mars 2017: Fjell er årets kulturkommune i Hordaland

7. mars 2017: Årstad den nye vinnarskulen

7. mars 2017: Søkjartal til den enkelte skule

7. mars 2017: Søkjartal til vg1, vg2 og vg3

23. februar 2017: Vil kryssa Langenuen i sør for ny E39

17. februar 2017: 70.000 færre innbyggjarar

15. februar 2017: Rekneskapspluss for fylkeskommunen

14. februar 2017: Fylkeskommunen gjer omfanget av Sykkel-VM synleg for regjeringa

3. februar 2017: Glede over region Hordaland + Sogn og Fjordane

31. januar 2017: Idrettscampus Bergen - Styrke i samspel

26. januar 2017: Knapt fleirtal for Hordaland + Sogn og Fjordane

17. januar 2017: Samde om plan for samanslåing

4. januar 2017: Årets hordalending er Robin Schaefer

NB! Dei fleste nyheitane frå Hordaland fylkeskommune finn du i nyheitsarkivet. Dei blir publisert på forsida og kjem i epost til dei som abonnerer på nyheitane.