Beredskap ved krise

Beredskapstelefon og kven du skal varsle ved krise som angår Hordaland fylkeskommune.

Hordaland fylkeskommune har ein døgnopen beredskapetelefon til bruk ved kriser. Den er bemanna av vakthavande fylkesdirektør.

  • Telefonnummeret er 409 208 97