Fargar

Dekortrekanter i alle farger.png

Skriftfargen er normalt svart for all brødtekst i brev, dokument, sakspapir og trykksaker.
Raud skriftfarge vert særleg brukt til overskrifter i profilerte trykksaker, powerpoint, internet, osb., eller i annan tekst der det er designmessige argument som talar for det.
Bruk av gult og grått til tekst bør ikkje forekome, med mindre det er heilt spesielle grunnar til det. I tilfelle må ein syte for god kontrast slik at teksten blir god å lese.

 

Last ned fargepalett til Office-program eller Adobe-program:

Tema med fargepalett fra Office-program (thmx)

Fargepalett PANTONE (ase)
Fargepalett CMYK (ase)
Fargepalett RGB (ase)

 

Fargepaletten til Hordaland fylkeskommune :

 

Kvit

kvit.png

Primær bakgrunnsfarge
(NCS) S0500-N

 

Raud

raud.png

Pms: 100% Pantone 186 C  |  Trykk: CMYK: 0, 100, 81, 4
Skjerm: RGB: 221, 23, 64  |  Nett: HEX dd1740
Maling: Ral: 3020  |  Folie: 3M 50-47 / Translucent 3M 2330-46

 

Gul

gul.png

Pms: 100% Pantone 116C  |  Trykk: CMYK: 0, 17, 100, 0
Skjerm: RGB: 255, 209, 00  |  Nett HEX: ffd100
Maling: NCS: S0580-Y10R  |  Folie: 3M 50-25 / Translucent 3M 2330-26

 

Svart

svart.png

Pms: 100% Svart  |  Trykk: CMYK: 0, 0, 0, 100
Skjerm: RGB: 26, 23, 27  |  Nett: HEX 1a171b
Maling: NCS: S9000N

 

Mørk blå

møkeblaa.png

Pms: Pantone 3155 C  |  Trykk: CMYK: 93, 0, 23, 51
Skjerm: RGB: 17, 99, 117  |  Nett: HEX 006a7a
Maling: NSC c 4030-B10G

 

Lys blå

lysblaa.png

Pms: Pantone: 3248 C  |  Trykk: CMYK: 47, 0, 19, 8
Skjerm: RGB: 137, 196,201  |  Nett: HEX 99e0e0
Maling: NSC c 2030 - B10G

 

Koksgrå

moerkegraa.png

Pms: Pantone: 7540 C  |  Trykk: CMYK: 0, 0, 0, 80
Skjerm: RGB: 85, 85, 85  |  Nett: HEX 525252
Maling: S-7502-G eller S-7500-N

 

Lys grå 

varmgrå1.png

Pms: Pantone Warm grey 1  |  Trykk: CMYK: 0, 2, 7, 8
Skjerm: RGB: 241, 237, 228  |  Nett: HEX f1ede4
Maling: NCS: S1502-R  |  Folie: 3M 100-079

 

Mellomgrå

varmgrå5.png

Pms: Pantone Warm grey 5  |  Trykk: CMYK: 0, 8, 13, 36
Skjerm: RGB: 184, 175, 166  |  Nett: HEX: b8afa6
Maling: NCS: S3502-R

 

Mørk grå

varmgrå8.png

Pms: Pantone Warm grey 8  |  Trykk: CMYK: 0, 12, 18, 56
Skjerm: RGB: 142, 131, 122  |  Nett: HEX: 8e837a
Maling: NCS: 5005-Y50R