Om oss

Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tenester til innbyggjarar, leiarar av lag og organisasjonar eller til tilsette i kommunane i fylket. Visjonen vår er "attraktiv og nyskapande".  Samfunnsoppdraget vårt er "Vi utviklar Hordaland" og verdiane våre er "kompetent, offensiv og i dialog".

Organisasjonskart for HFK Organisasjonskart for HFK

Kvar avdeling i fylkesadministrasjonen er inndelt i seksjonar i tråd med ansvarsområde og oppgåver.
Konst. fylkesrådmann Ingrid Kristine Holm Svendsen er øvste administrative leiar. 

Grafisk profil

Kontakt grafisk: