Ingen kategorier er valgt

Filtrer på temaområde

Temaområde

Nytt fylkeshus er vedtatt

Politikk

Fylkestinget vedtok i dag å realisere det vinnande tilbodet for nytt fylkeshus i eigenregi. Huset skal stå ferdig i 2023. LAB entreprenør skal leie prosjektet.

Det kan bli skulestreik

Utdanning

Det kan bli streik ved nokre vidaregåande skular og fagskuler i Bergen frå fredag 24. mai.  Sjå kva for skular som eventuelt kan bli ramma.

Fjordlandskap i blått og sølv for Vestland

Politikk

Fellesnemnda har i dag innstilt fylkesvåpen for Vestland med eit velkjent motiv i det nye storfylket. Politikarane hadde fleire ulike fargekombinasjonar å velje mellom. Dei gjekk for fargane djup blå og sølv.

Heider til fylkeskommunal postdoktor

Tannhelse

– Det er gledeleg å sjå at arbeidet vi gjer, blir lagt merke til, seier Ingfrid Vaksdal Brattabø ved Tannhelsetenesta kompetanssenter Vest. Ein forskingsartikkel ho skreiv i det britiske «BMC Oral Health» er kåra til ein av dei fem beste i forskingstidskriftet i 2018.

Vil oppretthalde skuletilbod i Austevoll

Politikk Utdanning

Eit samrøystes utval for opplæring og helse vil oppretthalde skuletilbodet på vg1 studiespesialisering ved Austevoll vidaregåande skule. Vg2 automatisering ved Slåtthaug vgs tilrår utvalet å leggje ned om det ikkje kjem fleire søkjarar.

65 framsyningar i kulturell skulesekk

Kultur Politikk

Skulane i Hordaland får 65 framsyningar i den kulturelle skulesekken neste skuleår. Dette gjeld alle vidaregåande skular i fylket, og grunnskular utanom Bergen. Bergen kommune har eigne framsyningar for grunnskulen.

Deler ut 50 gratis PC-ar til barn og unge

Politikk

Eit samrøystes Hordaland fylkesutval har vedteke å dele ut 50 PC-ar til barn og unge som har behov for det. PC-ane blir delt ut til fem ulike organisasjonar i Afrika, Sør-Amerika og Aserbadsjan.

Fire nye rektorar i Hordaland

Utdanning

Fire vidaregåande skular i Hordaland har fått nye rektorar. Det gjeld Slåtthaug, Amalie Skram og Stord vidaregåande skular, og Fagskolen i Hordaland.

Sjå fleire treff