Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Bygger den lengste sykkeltunnelen i verda

Veg og transport

Arbeidet med å bygge den lengste sykkeltunnelen i verda er i gang. Sprengingsarbeidet har starta i Fyllingsdalen. Den 2900 meter lange sykkeltunnelen skal gå parallelt med den nye bybanetunnelen. Gjennomslag er venta i november 2020.

Bergen blir elbusshovudstaden i Norden

– Dette er ei offensiv satsing på grønt skifte og miljøvenleg transport. Då vi behandla det nye bussanbodet, løfta vi miljøprofilen betydeleg, som eit naturleg framhald av fergeanboda. For dei styrande partia i Hordaland er dette svært viktig, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Enova gir 36 millionar kroner til elektrifisering av bussar i Bergen.

Gjer endringar i Nasjonal transportplan

Veg og transport

– Vi gjer no endringar i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Dette inneber politisk medverknad tidlegare i arbeidsprosessen og moglegheit til å spille inn prioriteringar knytt til rassikring, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Nasjonal rassikringskonferanse på Flesland i dag.

Ny rekord i kollektivreiser

– Vi er svært glade, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at kollektivtrafikken i Hordaland sette ny rekord i fjor med heile 73 millionar påstigingar. Bybanen aukar mest med heile 18 prosent, men buss og båt har og fin auke.

Billegare for mange å reise kollektivt

– Kollektivtrafikk er ein av våre viktigaste saker, og pris har mykje å seie for å få fleire til å reise kollektivt, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at mange av billettprisane blir lågare, og fleire barn får reise gratis.

Sjå fleire treff