Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Bygger den lengste sykkeltunnelen i verda

Veg og transport

Arbeidet med å bygge den lengste sykkeltunnelen i verda er i gang. Sprengingsarbeidet har starta i Fyllingsdalen. Den 2900 meter lange sykkeltunnelen skal gå parallelt med den nye bybanetunnelen. Gjennomslag er venta i november 2020.

Bergen blir elbusshovudstaden i Norden

– Dette er ei offensiv satsing på grønt skifte og miljøvenleg transport. Då vi behandla det nye bussanbodet, løfta vi miljøprofilen betydeleg, som eit naturleg framhald av fergeanboda. For dei styrande partia i Hordaland er dette svært viktig, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Enova gir 36 millionar kroner til elektrifisering av bussar i Bergen.

Gjer endringar i Nasjonal transportplan

Veg og transport

– Vi gjer no endringar i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Dette inneber politisk medverknad tidlegare i arbeidsprosessen og moglegheit til å spille inn prioriteringar knytt til rassikring, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Nasjonal rassikringskonferanse på Flesland i dag.

Ny rekord i kollektivreiser

– Vi er svært glade, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at kollektivtrafikken i Hordaland sette ny rekord i fjor med heile 73 millionar påstigingar. Bybanen aukar mest med heile 18 prosent, men buss og båt har og fin auke.

Billegare for mange å reise kollektivt

– Kollektivtrafikk er ein av våre viktigaste saker, og pris har mykje å seie for å få fleire til å reise kollektivt, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at mange av billettprisane blir lågare, og fleire barn får reise gratis.

Nonnekloppen er opna

Veg og transport

Den nye, knallraude gang- og sykkelbrua mellom Amalie Skram videregående skole og Bergen Brannstasjon er offisielt opna. Den har fått namnet Nonnekloppen, er 72 meter lang og har kosta 60 millionar kroner.

Hordaland best på elektrifisering

– Hordaland er eit stjerneeksempel på korleis det offentlege kan bruke innkjøpsmakt miljøvennleg og innovativt, seier adm.dir. Frank Jaegtnes i Elektroforeningen etter at Hordaland er kåra til beste fylke på elektrifisering.

Skal teste ut transport for framtida

– Samfunnet endrar seg raskare enn før, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Hordaland fylkeskommune har fått 12,5 millionar kroner av staten for å teste ut smarte transportløysingar for framtida. Mellom anna er sjølvkøyrande elektriske minibussar i Bergensområdet aktuelt.

Første lynhurtigladarar for elbil i Hordaland

– Med dette blir vi best i klassen i landet, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Hordaland fylkeskommune har gjeve 4,4 millionar kroner til utbygging av 78 nye ladepunkt for elbil. 22 av desse blir såkalla lynhurtigladepunkt som gjev god lading på berre 10 minutt.

Desse vil bli direktør i Skyss

Veg og transport

18 har søkt på stillinga som direktør i Skyss. Blant dei som har søkt er fylkesvaraordførar Pål Kårbø. – Dette er gode søkjarar! Direktørstillinga er ein av dei mest spennande jobbane i regionen, seier fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen.

Sjå fleire treff