Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Bygger den lengste sykkeltunnelen i verda

Veg og transport

Arbeidet med å bygge den lengste sykkeltunnelen i verda er i gang. Sprengingsarbeidet har starta i Fyllingsdalen. Den 2900 meter lange sykkeltunnelen skal gå parallelt med den nye bybanetunnelen. Gjennomslag er venta i november 2020.

Bergen blir elbusshovudstaden i Norden

– Dette er ei offensiv satsing på grønt skifte og miljøvenleg transport. Då vi behandla det nye bussanbodet, løfta vi miljøprofilen betydeleg, som eit naturleg framhald av fergeanboda. For dei styrande partia i Hordaland er dette svært viktig, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Enova gir 36 millionar kroner til elektrifisering av bussar i Bergen.

Sjå fleire treff