Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Valet engasjerer elevar på Årstad

Politikk Utdanning

– Eg byrjar å bli interessert i politikk. Vi må få meir miljøvenleg energi og slutte å bruke olje, seier Larissa Buck, ein av mange engasjerte elevar ved Årstad videregående skole som røysta ved skulevalet 4. september.

Kinesisk prestisjesamarbeid

Utdanning

– Å ha utveksling og samarbeid på tvers av landegrenser er viktig fordi vi då lærer både språk og kultur av kvarandre, sa YI Xianliang, den kinesiske ambassadøren i Norge. Denne veka fekk han møte  Amalie Skram- elevar som har tatt kinesisk og som no skal til Kina for å lære meir.

Teknikk og industriell produksjon den store vinnaren

Utdanning

Teknikk og industriell produksjon (TIP) er vinnarfaget i dei vidaregåande skulane i Hordaland med ein auke i søkinga på heile 25 prosent. Første inntaksomgang var klar 8. juli og i alt har 15 774 elevar fått plass i denne omgangen.

Det kan bli skulestreik

Utdanning

Det kan bli streik ved nokre vidaregåande skular og fagskuler i Bergen frå fredag 24. mai.  Sjå kva for skular som eventuelt kan bli ramma.

Vil oppretthalde skuletilbod i Austevoll

Politikk Utdanning

Eit samrøystes utval for opplæring og helse vil oppretthalde skuletilbodet på vg1 studiespesialisering ved Austevoll vidaregåande skule. Vg2 automatisering ved Slåtthaug vgs tilrår utvalet å leggje ned om det ikkje kjem fleire søkjarar.

Fire nye rektorar i Hordaland

Utdanning

Fire vidaregåande skular i Hordaland har fått nye rektorar. Det gjeld Slåtthaug, Amalie Skram og Stord vidaregåande skular, og Fagskolen i Hordaland.

Rosar elevane for klimaengasjementet

– Dette er eit flott engasjement av ungdommen i Bergen, Hordaland og verda for klima. Vi må vere fleksible slik at elevane ikkje får fråvær i ei så viktig sak, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun då fylkesutvalet behandla klimaaksjonen til elevane.

– Vi vil vere verdsleiande

Utdanning

– Mange ser til Hordaland når dei skal sjå kva som er dei rette grepa for framtida. Vi vil vere verdsleiande, men det stiller krav til næringslivet og oss, sa fylkesdirektør Bård Sandal på dialogkonferansen som skal betre fagskuleutdanninga.

Sjå fleire treff