Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Norges Vel medalje til Mr. Inntak

Utdanning

– Eg har likt meg veldig, veldig godt, seier Nils Skavhellen. Han er tildelt Norges Vel medalje for lang og tru teneste etter nesten 46 år i Hordaland fylkeskommune. I desse åra har han gitt 800 000 elevar skuleplass i vidaregåande skule.

Gratis vaksine til russen

Politikk Utdanning

Russen skal få gratis vaksine neste år. Fylkesrådmannen føreslår å løyve 1,2 millionar kroner til vaksineprogram (meningokokk-vaksine) for elevar i den vidaregåande skulen.

Hoppar høgt for TV-aksjonen

Utdanning

– Dette er ei oppgåve vi gjer med glede, seier elevar ved Årstad videregående skole som brukar eit kunstprosjekt til å samle inn pengar til TV-aksjonen for Kirkens Bymisjon.

Fylkeskommunen er stor på IKT-lærlingar

Utdanning

– Eg var fem år då eg tok i min første pc, seier Thomas Hole Nordeide som er IKT-lærling på Amalie Skram videregånde skole. Hordaland fylkeskommune er mellom dei største i landet på IKT-lærlingar.

Nærmar seg tusen karrieresamtalar

Utdanning

– Målet er å gjennomføre tusen karriererettleiingssamtalar i år. Dette ser vi ut til å klare alt no i oktober. Men vi har plass til fleire, seier Kjell Helge Kleppestø, leiar av Karriere Hordaland.

Som femstjerners middag kvar dag

Politikk Utdanning

– Det er god stemning her. Vi har fått det svært flott og fancy. Det er som om vi får ein femstjerners middag kvar dag, seier elevar ved den utvida Tertnes vidaregåande skule i Åsane.

Nytt studium aukar interessa for lokalmat

Politikk Utdanning

– Eg merkar auka interesse for lokalmat, seier Kristin Glück-Teigland, som er student på det første studiet i Noreg innan lokal matkultur. 13 studentar har starta utdanninga på tidlegare Hjeltnes gartnarskule i Ulvik.

Gratulerer lærling nummer 50

Politikk Utdanning

– Vi har bruk for læreplassar, og det offentlege må gå foran som eit godt døme, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun som gratulerer Stine Drageset som den 50. lærlingen i Hordaland fylkeskommune denne hausten.

Stolt av ny skule på Voss

Politikk Utdanning

– Det er ingen tvil om at skulestaden Voss er blitt godt utbygd. Det er vi stolte av, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun då ho 7. september offisielt opna Voss gymnas. Det nye gymnaset er på 19 000 kvadratmeter, har 571 elevar og 120 tilsette og har kosta ein halv milliard kroner.

Har gitt 800 000 elevar plass i vidaregåande skule

Utdanning

– Eg er svært glad og overraska. Eg hadde kønummer 179 av 180 og fekk plass på Amalie Skram vgs, jublar Emiliy Lucia Bebiano på den siste byttedagen. Inntaksleiar Nils Skavhellen er og glad. 800 000 elevar har han gitt skuleplass. No gir han seg.

Sjå fleire treff