Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Gøy med matte på sommarskulen

Utdanning

– Vi har det gøy. Vi får varm frukost og lunsj, billettar til Brannkampar, har vore på grillfest og pizzafest, køyrt rib-båt og til og med lært matematikk. Og alt er gratis, seier Andrea Mrkic som går på sommarskulen i Hordaland.

Gledeleg mange søkjarar til vidaregåande skular

Utdanning

– Det er gledeleg at vi har så mange søkjarar til dei vidaregåande skulane i Hordaland, seier fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim etter at det første inntaket var klart i dag. 18 482 elevar har søkt. Dei aller fleste av desse har no fått tilbod om skuleplass.

– Fagskuleingeniørar avgjerande for verdiskapinga

Utdanning

– For å kunna oppretthalda og vidareutvikla verdiskapinga på Vestlandet, er det heilt avgjerande at vi har gode fagskuleingeniørar som dykk, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø i sin tale til avgangsstudentane på Fagskolen i Hordaland som i dag fekk overrekt vitnemåla sine.

Mobbeombodet blir permanent ordning

Utdanning

Fylkestinget vedtok i dag at mobbeombodet no blir ein fast stilling i fylkeskommunen etter å ha vore prøveprosjekt i to år. – Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, seier leiar for utval for opplæring og helse, Emil Gadolin.

Yrkesfaglege koordinatorar skal auke gjennomføringa på yrkesfag

Utdanning

– Det er stort og kjennes veldig meiningsfylt å få vere med å hjelpe ungdom med å fullføre vidaregåande utdanning, seier Hermod Kirkeli frå Stord vidaregåande skule. Han er ein av fem nytilsette yrkesfaglege koordinatorar som no begynner arbeidet på kvar sine skular i fylket.

Investerer 55 mill. kr i tipp-topp moderne skule

Utdanning

– Vi får velfungerande tipp-topp moderne verkstader som ikkje vil stå tilbake for andre offentlege eller private verkstader, seier avdelingsleiar Rolf Kvåle ved Os vidaregåande skule. Hordaland fylkeskommune investerer 55 millionar kroner i skulen.

Elevar får byråd til å redusere støyen i Bergen

Utdanning

– Vi vil gjere Bergen sentrum meir fredeleg og ta med oss arbeidet de har gjort i den vidare planlegginga av byen, seier byråd Anna Elisa Tryti. Elevar frå Laksevåg videregående skole overrekte i dag eit dokument på åtte punkt om korleis støyen kan reduserast.

– Vi byggjer Vestlandet

Utdanning

– Vi byggjer Vestlandet, seier elevar ved Os vidaregåande skule. Dei skal bli yrkessjåfør på tunge køyretøy, anleggsmaskinførar eller mekanikar på anleggsmaskinar. 135 nye elevar i desse faga kjem ut frå skulen kvart år til godt betalte jobbar.

Fleire fullfører vidaregåande med studiesenteret

Utdanning

– Hadde det ikkje vore for studiesenteret hadde eg nok ikkje kome vidare med utdanninga mi slik eg gjer no, seier Åsta Eikanger Våge (18). Førti ungdommar følger undervisninga på studiesenteret på Årstad videregående skole dette skuleåret. Dette er ny rekord.

Var elev, blei lærling på Hyssingen

Utdanning

Hyssingen produksjonsskole er blitt godkjent lærebedrift i kokkefaget. Første lærling ut er Victor Sillue, som har vore elev der allereie i snart eit år. Sjå video og les korleis du kan bli lærebedrift.

Hordaland best i Erasmus-klassen

Hordaland er fylket som samla sett får mest midlar til internasjonal utveksling og samarbeid innan fag- og yrkesopplæring frå Erasmus+. Fylket og vidaregåande skular mottar til saman 541 489 euro for perioden 2017-2019.

Ny ordning gjer det lettare å få læreplass

Utdanning

– Eg gjekk over eit år utan jobb, men no trivst eg kjempegodt, seier Kenneth Vasquez, IKT-lærling ved Sandsli videregående skole som akkurat har bestått fagprøva etter den nye ordninga der Hordaland fylkeskommune går aktivt ut for å skaffe læreplassar.

Austevollelevar sette ny rekord i Lofoten

Utdanning

– Dette var ein kjempetur for oss elevar, seier Lene Hagen (17), elev ved Austevoll vidaregåande skule som nett er komen heim frå lofotfisket med klassen sin på båten «Stø Kurs». Elevane sette ny skulerekord med 11 tonn fisk på ein dag.

Feira 30 år med musikk på Langhaugen

Utdanning

– Ingen hadde drøymt om at vi skulle ende opp med dette etter 30 år, sa rektor Tore Tvedt då han takka elevar og lærarar etter ein åtte timar lang jubileumsfeiring på Langhaugen videregående skole.

Diskuterte skulesamanslåing på Bømlo

Utdanning

Skulesamanslåing stod på dagsorden då fylkesutvalet i Hordaland møtte kommunen og næringslivet på Bømlo torsdag 30. mars. Etter skulebruksplanen skal Rubbestadneset og Bømlo vidaregåande skular slåast saman til ein stor skule.

Årstad-elevar underviser åttandeklassingar i koding

Utdanning

Kvar måndag fram til påske underviser elevar frå Årstad vidaregåande skole ungdomsskuleelevar i programmering. – Det er moro å sjå at elevane får til det dei prøver på. Då veit eg at eg klarer å lære faget vidare. Det hadde eg ikkje trudd eg ville klare på førehand, seier elev på vg2 data og elektronikk Anders Åsheim.

Sjå fleire treff