Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Teknikk og industriell produksjon den store vinnaren

Utdanning

Teknikk og industriell produksjon (TIP) er vinnarfaget i dei vidaregåande skulane i Hordaland med ein auke i søkinga på heile 25 prosent. Første inntaksomgang var klar 8. juli og i alt har 15 774 elevar fått plass i denne omgangen.

Det kan bli skulestreik

Utdanning

Det kan bli streik ved nokre vidaregåande skular og fagskuler i Bergen frå fredag 24. mai.  Sjå kva for skular som eventuelt kan bli ramma.

Vil oppretthalde skuletilbod i Austevoll

Politikk Utdanning

Eit samrøystes utval for opplæring og helse vil oppretthalde skuletilbodet på vg1 studiespesialisering ved Austevoll vidaregåande skule. Vg2 automatisering ved Slåtthaug vgs tilrår utvalet å leggje ned om det ikkje kjem fleire søkjarar.

Fire nye rektorar i Hordaland

Utdanning

Fire vidaregåande skular i Hordaland har fått nye rektorar. Det gjeld Slåtthaug, Amalie Skram og Stord vidaregåande skular, og Fagskolen i Hordaland.

Rosar elevane for klimaengasjementet

– Dette er eit flott engasjement av ungdommen i Bergen, Hordaland og verda for klima. Vi må vere fleksible slik at elevane ikkje får fråvær i ei så viktig sak, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun då fylkesutvalet behandla klimaaksjonen til elevane.

– Vi vil vere verdsleiande

Utdanning

– Mange ser til Hordaland når dei skal sjå kva som er dei rette grepa for framtida. Vi vil vere verdsleiande, men det stiller krav til næringslivet og oss, sa fylkesdirektør Bård Sandal på dialogkonferansen som skal betre fagskuleutdanninga.

Samarbeid som gjer ein forskjell

Utdanning

– Sjølvsagt er eg nøgd med å gå her, seier Walat iBrahim. Han er ein av dei 23 vaksne som takka ja til undervisning som førebur til generell studiekompetanse. «Forkurset» er eit samarbeid mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, og undervisninga blir gitt på Bergen Katedralskole.

Godt sal ga NM-plass

Utdanning

Det var swung over salsargumenta og kundebehandlinga då Marcus Landmark og Linn Therese Møn Borge vann fylkesmeisterskapet i salsfaget på Stend vgs. No ventar nye og tøffe utfordringar i NM i april.

Sjå fleire treff