Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Gratulerer lærling nummer 50

Politikk Utdanning

– Vi har bruk for læreplassar, og det offentlege må gå foran som eit godt døme, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun som gratulerer Stine Drageset som den 50. lærlingen i Hordaland fylkeskommune denne hausten.

Stolt av ny skule på Voss

Politikk Utdanning

– Det er ingen tvil om at skulestaden Voss er blitt godt utbygd. Det er vi stolte av, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun då ho 7. september offisielt opna Voss gymnas. Det nye gymnaset er på 19 000 kvadratmeter, har 571 elevar og 120 tilsette og har kosta ein halv milliard kroner.

Har gitt 800 000 elevar plass i vidaregåande skule

Utdanning

– Eg er svært glad og overraska. Eg hadde kønummer 179 av 180 og fekk plass på Amalie Skram vgs, jublar Emiliy Lucia Bebiano på den siste byttedagen. Inntaksleiar Nils Skavhellen er og glad. 800 000 elevar har han gitt skuleplass. No gir han seg.

Positiv russefeiring 2018

Politikk Utdanning

– Vi har fått mange positive tilbakemeldingar om russefeiringa i år. Det har vore ei klar forbetring, seier fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim. Både politiet og skulane har gjeve positive tilbakemeldingar.

42 kokkelærlingar tok fagprøve

Utdanning

– Eg er imponert over nivået på lærlingane, seier konstituert fylkesrådmann Ingrid Holm Svendsen etter å ha vore «prøvesmakar» under fagprøva til kokkelærlingane 3. juli ved Fitjar vidaregåande skule. 42 kandidatar frå heile Hordaland har dei siste to vekene avlagt fagprøva.

Utplassering kan få fleire ut i lære

Utdanning

Faget «yrkesfagleg fordjuping» gir elevane verdifull praksis som kan auke sjansane for læreplass. Åtte av ti bedrifter seier at faget er viktig for rekrutteringa. Det viser ein rapport frå Hordaland fylkeskommune.

Ein vekkar for russen

– Alle driv med «ungdomskøyring» i ny og ne, seier Fredrik Øsleby, russ ved Knarvik vidaregåande skule. Det var sterkt for han å sjå med eigne auge korleis det går med ein bil som kolliderer i 80 kilometer i timen.

Heidrar svært flinke elevar

Utdanning

– Her er det strødd med seksarar. Vi har svært høgt nivå, seier rektor Lise Holsen ved Bergen Katedralskole. Ho er svært nøgd. Fire av elevane har kvalifisert seg til internasjonal OL i realfag, og ein elev gjekk heilt til topps i den nasjonale skrivekonkurransen til Fritt Ord.

Skal finne tidstjuvar i skulen

Politikk Utdanning

Fylkeskommunen skal finne tidstjuvar i skulen. Ei arbeidsgruppe skal setjast ned for å følgje opp tilbakemeldingar om at tilsette i skulen må bruke tid på arbeidsoppgåver som ikkje kjem elevane til gode.

Dobbelt-jubileum for populær folkehøgskule

Utdanning

– Elevane likar seg hos oss. Vi har vore ein populær skule i alle år. Tilbakemeldingar frå elevane er gode, seier rektor Geir Rydland ved Manger folkehøgskule. I år feirar skulen 140 år og 100 årsjubileum på Manger.

Sjå fleire treff