Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Sjefskifte i tannlegestolen

Tannhelse

– Eg har eit godt støtteapparat rundt meg og gler meg til å byrje i ny stilling, seier Lathamini Murugesh som er tilsett som fylkestannlege i Vestland fylkeskommune.

Kombinerer tannlege med kafébesøk

Tannhelse

– Her er det blitt flott. Pasientane er svært nøgde. Dei kombinerer gjerne time hos tannlegen med kafébesøk og anna, seier Lise Marthe Krogenes, leiar av den nye Arna tannklinikk i Øyrane torg i Indre Arna.

Heider til fylkeskommunal postdoktor

Tannhelse

– Det er gledeleg å sjå at arbeidet vi gjer, blir lagt merke til, seier Ingfrid Vaksdal Brattabø ved Tannhelsetenesta kompetanssenter Vest. Ein forskingsartikkel ho skreiv i det britiske «BMC Oral Health» er kåra til ein av dei fem beste i forskingstidskriftet i 2018.

Tek doktorgrad på omsorgssvikt

Tannhelse

Omsorgssvikt og korleis offentleg tannhelsepersonell kan avdekke dette er bakgrunn for doktorgradsavhandlinga til Ingfrid Vaksdal Brattabø. Ho er forskar ved Tannhelsetenesta kompetansesenter vest/Hordaland (TKVest).

Askøy samla på ein tannklinikk

Politikk Tannhelse

– Dette er ein stor tannklinikk som fungerer godt, har godt fagmiljø, og det er attraktivt å søkje seg hit, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han opna den nye tannklinikken på Kleppestø. Den har 17 tilsette, 11 behandlingsrom og har kosta 22 millionar kroner.

Første narkosetilbod ved tannklinikk

Tannhelse

– No kan vi tilby pasientar med angst for tannbehandling (odontofobi) behandling i narkose. Det har vore aukande etterspurnad etter slik behandling, seier Mahmoud Atashgahy, dagleg leiar ved Solheimsviken tannklinikk.

Betre tannbehandling av barn som er redde for sprøyter

Tannhelse

– Dette har vore ein periode med bratt læringskurve, seier Karin G. Berge som har teke doktorgrad på tannbehandling av barn som er redde for sprøyter. Ho fann ut at 14 prosent av barn 10 til 16 år i Hordaland har høg frykt for tannlegesprøyter.