Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Nytt fylkeshus er vedtatt

Politikk

Fylkestinget vedtok i dag å realisere det vinnande tilbodet for nytt fylkeshus i eigenregi. Huset skal stå ferdig i 2023. LAB entreprenør skal leie prosjektet.

Fjordlandskap i blått og sølv for Vestland

Politikk

Fellesnemnda har i dag innstilt fylkesvåpen for Vestland med eit velkjent motiv i det nye storfylket. Politikarane hadde fleire ulike fargekombinasjonar å velje mellom. Dei gjekk for fargane djup blå og sølv.

Vil oppretthalde skuletilbod i Austevoll

Politikk Utdanning

Eit samrøystes utval for opplæring og helse vil oppretthalde skuletilbodet på vg1 studiespesialisering ved Austevoll vidaregåande skule. Vg2 automatisering ved Slåtthaug vgs tilrår utvalet å leggje ned om det ikkje kjem fleire søkjarar.

65 framsyningar i kulturell skulesekk

Kultur Politikk

Skulane i Hordaland får 65 framsyningar i den kulturelle skulesekken neste skuleår. Dette gjeld alle vidaregåande skular i fylket, og grunnskular utanom Bergen. Bergen kommune har eigne framsyningar for grunnskulen.

Deler ut 50 gratis PC-ar til barn og unge

Politikk

Eit samrøystes Hordaland fylkesutval har vedteke å dele ut 50 PC-ar til barn og unge som har behov for det. PC-ane blir delt ut til fem ulike organisasjonar i Afrika, Sør-Amerika og Aserbadsjan.

Rosar elevane for klimaengasjementet

– Dette er eit flott engasjement av ungdommen i Bergen, Hordaland og verda for klima. Vi må vere fleksible slik at elevane ikkje får fråvær i ei så viktig sak, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun då fylkesutvalet behandla klimaaksjonen til elevane.

Ungdomen sette klima på dagsorden

Politikk

Mange møtte fram på dialogmøtet i Førde 26. mars om den nye Vestland fylkeskommune. Det var stort engasjement, spesielt frå ungdomen som tala varmt om å ta vare på miljøet.

Skal vere fysisk aktive kvar dag

– Vi har eit forslag til ny visjon om at vi skal vere fysisk aktive kvar dag, sa Britt Karen Spjeld på konferansen om idrettsanlegg i den nye Vestland fylkeskommune. Ho er seksjonsleiar for idrett og friluftsliv i Hordaland fylkeskommune.

Sjå fleire treff