Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Rosar elevane for klimaengasjementet

– Dette er eit flott engasjement av ungdommen i Bergen, Hordaland og verda for klima. Vi må vere fleksible slik at elevane ikkje får fråvær i ei så viktig sak, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun då fylkesutvalet behandla klimaaksjonen til elevane.

Ungdomen sette klima på dagsorden

Politikk

Mange møtte fram på dialogmøtet i Førde 26. mars om den nye Vestland fylkeskommune. Det var stort engasjement, spesielt frå ungdomen som tala varmt om å ta vare på miljøet.

Skal vere fysisk aktive kvar dag

– Vi har eit forslag til ny visjon om at vi skal vere fysisk aktive kvar dag, sa Britt Karen Spjeld på konferansen om idrettsanlegg i den nye Vestland fylkeskommune. Ho er seksjonsleiar for idrett og friluftsliv i Hordaland fylkeskommune.

Besteforeldre vann miljøpris

«Besteforeldrenes klimaaksjon» får Hordaland fylkeskommune sin miljøpris. Dei får prisen for for si tydelege stemme i klimakampen på tvers av generasjonar. Prisen på 50 000 kroner blei delt ut på fylkestinget tirsdag.

Maritimt på Laksevåg - nye skulenamn vedtatt

Politikk Utdanning

Den nye sammenslåtte skolen Laksevåg vgs og Bergen maritime vgs  skal heite Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule.  Det vedtok fylkestinget i dag.  Fylkestinget vedtok òg å utsetje saka om nytt namn på Sotra vidaregåande skule til 2022.

Bergen blir elbusshovudstaden i Norden

– Dette er ei offensiv satsing på grønt skifte og miljøvenleg transport. Då vi behandla det nye bussanbodet, løfta vi miljøprofilen betydeleg, som eit naturleg framhald av fergeanboda. For dei styrande partia i Hordaland er dette svært viktig, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Enova gir 36 millionar kroner til elektrifisering av bussar i Bergen.

Sjå fleire treff