Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Ny rekord i kollektivreiser

– Vi er svært glade, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at kollektivtrafikken i Hordaland sette ny rekord i fjor med heile 73 millionar påstigingar. Bybanen aukar mest med heile 18 prosent, men buss og båt har og fin auke.

Grenselaust engasjement

Det at dagens fylkesgrense forsvinn ved opprettinga av Vestland fylke, prega dialogmøtet i Sløvåg i Gulen 7. februar. Infrastruktur, skuleval, kollektivtrafikk, vindkraft og næringsutvikling var tema som gjekk att.

Samhandling må stå i sentrum

Politikk

– Dette kjem vi til å lukkast med i heile Vestland fylkeskommune. Samhandling må stå i sentrum, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun på det første av fem dialogmøte om utvikling av det nye storfylket i vest.

Utfordringar og styrker

Verdiskaping og innovasjon blir sett som den største styrka og samferdsel og infrastruktur den største utfordringa i Bergen og kringliggande kommunar. Dette viser spørjeundersøkinga som i dag blei presentert på det første av fem dialogmøte om viktige vegval for det nye vestlandsfylket.

Opna åtte år tidlegare enn planlagt

Politikk Utdanning

– Vi har fått ein svært bra skule og eit fantastisk miljø, seier Christian Johan Ulvesæter Nilsen i elevrådet etter at nye Arna vidaregåande skule vart offisielt opna, heile åtte år tidlegare enn planlagt i skulebruksplanen.

Billegare for mange å reise kollektivt

– Kollektivtrafikk er ein av våre viktigaste saker, og pris har mykje å seie for å få fleire til å reise kollektivt, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at mange av billettprisane blir lågare, og fleire barn får reise gratis.

- Må ta makta tilbake frå Oslo

Politikk

– Vi må ta makta tilbake frå Oslo, var den klare oppmodinga frå Geir Inge Lunde, leiar av PwC region vest, på nyttårsmøtet til fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Linda Eide er Årets Hordalending

Politikk

– Eg er beæra. Dette var uventa, seier Linda Eide som er kåra til Årets Hordalanding 2018. Fylkesordførar Anne Gine Hestetun utnemnde forfattaren og journalisten på nyttårsmøtet i Bergen 3. januar.

Fylkes-ja til Kvinnheradpakken

Politikk

Kvinnheradpakken for vegutbygging i kommunen har fått tilslutnad frå Hordaland fylkesting. Neste steg vert at Statens vegvesen skal utarbeida forslag til stortingsproposisjon for oversending til Samferdselsdepartementet.

Sjå fleire treff