Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Fylkes-ja til Kvinnheradpakken

Politikk

Kvinnheradpakken for vegutbygging i kommunen har fått tilslutnad frå Hordaland fylkesting. Neste steg vert at Statens vegvesen skal utarbeida forslag til stortingsproposisjon for oversending til Samferdselsdepartementet.

Fylkesbudsjett 2019: Pådrivar for mindre klimagassar

Politikk

– Med budsjettvedtaket for 2019 legg fylkeskommunen opp til å vera ein pådrivar i arbeidet med å redusera klimagassutslepp. Det mest effektive klimatiltaket er å få fleire til å reisa kollektivt, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Skal vedta siste Hordalandsbudsjett

Politikk

Fylkestinget i dag og i morgon skal vedta det aller siste fylkesbudsjettet for Hordaland. Andre store saker blir investeringar i fylkesvegnettet, kollektivtstrategi, handlingsprogram for Miljøløftet og kvalitetsmelding av dei vidaregåande skulane.

Hordaland best på elektrifisering

– Hordaland er eit stjerneeksempel på korleis det offentlege kan bruke innkjøpsmakt miljøvennleg og innovativt, seier adm.dir. Frank Jaegtnes i Elektroforeningen etter at Hordaland er kåra til beste fylke på elektrifisering.

Skal teste ut transport for framtida

– Samfunnet endrar seg raskare enn før, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Hordaland fylkeskommune har fått 12,5 millionar kroner av staten for å teste ut smarte transportløysingar for framtida. Mellom anna er sjølvkøyrande elektriske minibussar i Bergensområdet aktuelt.

Takstfrys og priskutt for periodebillettar

Politikk

Fylkesutvalet rår til at det vert takstfrys for periodekort for born og ungdom i 2019. Periodebillett for studentar får ein reduksjon på kr 25 og for vaksne i sone ein blir det en reduksjon på 30 kr.

Første lynhurtigladarar for elbil i Hordaland

– Med dette blir vi best i klassen i landet, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Hordaland fylkeskommune har gjeve 4,4 millionar kroner til utbygging av 78 nye ladepunkt for elbil. 22 av desse blir såkalla lynhurtigladepunkt som gjev god lading på berre 10 minutt.

Sjå fleire treff