Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Fylkesbiblioteket debattarena for klima

Kultur Natur og klima

«Ta i bruk det blå kollektivfeltet!» var oppmodinga frå Askøy folkebibliotek då dei hadde besøk av turneen «Klimaendringar på Vestlandet. Korleis handtere det uunngåelege?». Politikarar blir utfordra og publikum engasjerte då turneen, i regi av Hordaland fylkesbibliotek, stoppar ved folkebiblioteka i desse dagar.

Hordaland får flest hurtigladarar i Noreg

Alle kommunar i Hordaland, med unntak av Fedje, kjem snart til å ha hurtigladarar for elbilar på plass. Med dei siste tildelingane frå Hordaland fylkeskommune blir og Hordaland best i klassen i tal hurtigladarar samanlikna med landet for øvrig. Fylket ligg og høgast i marknadsdel for elbilar.

Hordaland tar miljøgrep

Natur og klima

– Vi har arbeidd med miljøstyring innan alle sektorar i fylkeskommunen, teke grep og fått ned utsleppa, seier Tale Halsør, rådgjevar ved klima- og naturressursseksjonen i Hordaland fylkeskommune. No skal fylkeskommunen og kommunane jobbe saman for å redusere utsleppa.

Vann klimapris for strenge miljøkrav i ferjeanboda

Natur og klima

Hordaland fylkeskommune vann i kveld Zero si pris for Årets lokale klimatiltak. – I saka om miljøkrav i framtidas ferjekontrakter samla vi oss tverrpolitisk og la høgste miljøkrav til grunn. Dette syner at ved store offentlege innkjøp er det viktig å setje krevjande miljøkrav, seier fylkesvaraordførar Pål Kårbø.

Klimasatsmidlar frå Miljødirektoratet

Natur og klima

Hordaland fylkeskommune med samarbeidspartnarar får 1,75 millionar kroner frå miljødirektoratet for å redusere utslepp av klimagassar. Midlane skal gå til tre nye ladestasjonar for drosjar i bergensområdet. To andre prosjekt frå fylkeskommunen får også støtte.

Sjå fleire treff