Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Besteforeldre vann miljøpris

«Besteforeldrenes klimaaksjon» får Hordaland fylkeskommune sin miljøpris. Dei får prisen for for si tydelege stemme i klimakampen på tvers av generasjonar. Prisen på 50 000 kroner blei delt ut på fylkestinget tirsdag.

Fylkesbiblioteket debattarena for klima

Kultur Natur og klima

«Ta i bruk det blå kollektivfeltet!» var oppmodinga frå Askøy folkebibliotek då dei hadde besøk av turneen «Klimaendringar på Vestlandet. Korleis handtere det uunngåelege?». Politikarar blir utfordra og publikum engasjerte då turneen, i regi av Hordaland fylkesbibliotek, stoppar ved folkebiblioteka i desse dagar.

Hordaland får flest hurtigladarar i Noreg

Alle kommunar i Hordaland, med unntak av Fedje, kjem snart til å ha hurtigladarar for elbilar på plass. Med dei siste tildelingane frå Hordaland fylkeskommune blir og Hordaland best i klassen i tal hurtigladarar samanlikna med landet for øvrig. Fylket ligg og høgast i marknadsdel for elbilar.

Hordaland tar miljøgrep

Natur og klima

– Vi har arbeidd med miljøstyring innan alle sektorar i fylkeskommunen, teke grep og fått ned utsleppa, seier Tale Halsør, rådgjevar ved klima- og naturressursseksjonen i Hordaland fylkeskommune. No skal fylkeskommunen og kommunane jobbe saman for å redusere utsleppa.

Sjå fleire treff