Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Gir 200 000 kr til program om psykisk helse

Næringsutvikling

Hordaland fylkeskommune gir økonomisk stønad til programmet Impact Challenge. Gründarar og etablerte organisasjonar skal saman finne berekraftige løysingar på felles samfunnsutfordringar. Det første året er mental helse tema.

Lagar tursti av saueull

Næringsutvikling

Med hjelp frå erfarne stibyggjarar frå Nord-Irland blir ull brukt som byggemateriale på ein tursti i Odda. Hordaland fylkeskommune og EU-prosjektet Ascent testar denne hausten metoden som stammar frå det gamle romarriket.

Stor oppslutning på inkluderingsdugnad

Næringsutvikling

Studentsenteret var fullstappa då jobbsøkjande flyktningar, næringsliv, offentlige instansar og frivillige organisasjonar møttes til inkluderingsdugnaden «Give a job». Hordaland fylkeskommune bidrog òg på arrangementet som skal hjelpe flyktningar ut i arbeidsmarknaden.

Sjå fleire treff