Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Opna nytt kraftsenter for sveis

– Det nye Vestland fylke er eit viktig industrifylke. Vi bør ta ei leiande rolle innan grøn konkurransekraft, digitalisering og kompetanseutvikling, sa fylkesvaraordførar Pål Kårbø då han opna det nye Kraftsenter for sveis på Kokstad.

Vestland overtek 99 statlege fiskerihamner

– Med gode kaier og hamneanlegg skal vi legge til rette for fiskerinæringa, seier næringsdirektør i nye Vestland fylkeskommune, Bård Sandal. Avtale om overføring av 99 fiskerihamner i Hordaland og Sogn og Fjordane frå staten til fylkeskommunen er inngått.

13 millionar kroner til omstilling og nyskaping

Næringsutvikling

Bruk av offshorefartøy til forsyning av rein energi til cruiseskip. Effektivisering av vedlikehald og modifikasjon av brønnkontrollutstyr. Satsing på vekst og omstilling innan digitalisering og sirkulærøkonomi. Dette var berre nokre av dei 13 prosjekta som i år fekk omstillingsmidlar.

Ønsker tettare næringssamarbeid med Kina for gründerar

Næringsutvikling

Korleis kan norske gründerar og startup-selskap samarbeide med kinesisk næringsliv og kome seg inn på den kinesiske marknaden? Det var spørsmålet delegasjonen med representantar frå næringshagane og inkubatorane i fylket, samt Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune søkte svar på i Kina førre veke.

Gir 200 000 kr til program om psykisk helse

Næringsutvikling

Hordaland fylkeskommune gir økonomisk stønad til programmet Impact Challenge. Gründarar og etablerte organisasjonar skal saman finne berekraftige løysingar på felles samfunnsutfordringar. Det første året er mental helse tema.

Sjå fleire treff