Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

65 framsyningar i kulturell skulesekk

Kultur Politikk

Skulane i Hordaland får 65 framsyningar i den kulturelle skulesekken neste skuleår. Dette gjeld alle vidaregåande skular i fylket, og grunnskular utanom Bergen. Bergen kommune har eigne framsyningar for grunnskulen.

Samhald og høgt nivå på UKM-festivalen

Kultur

På UKM-festivalen på Os i helga deltok nær 250 ungdommar frå heile fylket for å vise sine kulturelle uttrykk. Både litteratur, dans, film, musikk, kunst og teater stod på programmet på årets festival.

Samla til workshop i festivalplanlegging

Kultur

Dekor, vertskap, rebus og redaksjon, dette var berre nokre av arbeidsgruppene som blei oppretta på workshopen i festivalplanlegging på Os i helga. Målet var å planlegge årets UKM-festival.

Bokbåten på vårtur i Hordaland

Kultur

Bokbåten Epos startar vårturen i Hordaland tysdag 5. mars på Strøno i Os kl. 09.00. I alt skal Epos innom 50 stader. Siste stopp blir i Hjellevåg på Osterøy 27. mars kl. 11.30.

6,6 mill kr til kulturelle prosjekt

Kultur Politikk

Utval for kultur, idrett og regional utvikling har tildelt vel 6,6 millionar kroner til 20 ulike prosjekt gjennom kulturelt utviklingsprogram (KUP). Mest får Vestnorsk Filmsenter AS med 1,4 millionar kroner til etablering av eit filmveksthus.

Musea skal få eit løft

Kultur Politikk

Vel 4,5 millionar kroner skal Hordaland fylkeskommune bruke til å gje musea eit løft. Utval for kultur, idrett og regional utvikling har fordelt pengane på 10 ulike prosjekt.

Jorunn teikna folkefavoritten

Kultur Politikk

6471 personar har stemt, og det var Jorunn Andreassen (53) sitt forslag med kysten til det nye fylket som blei best likt av dei 18 finalebidraga til nytt fylkesvåpen for Vestland.

Sjå fleire treff