Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Folkemusikkstipend til fire utøvarar

Kultur Politikk

Dei to folkemusikkstipenda til Hordaland fylkeskommune går i år til Ole Gjerde og Kjersti Wiik som får 50 000 kroner kvar. Stipenda til utøvarar under 30 år, «Folkemusikk Ung stipend», går til Johanna Mjeldheim og Ingrid Standal Sørheim som får 25 000 kroner kvar.

Vestland får to UKM-festivalar i 2020

Kultur

Den store Ung kultur møtest-helga (UKM) i Vestland, 2020, går av stabelen 24.–26. april. Då blir det to festivalar, den eine i Nordfjordhallen i Måløy, den andre i Voss kulturhus på Voss.

Bokbåttenesta fyller 60 år

Kultur

Bokbåten fyller 60 år 21. september. I 1959 byrja bokbåtenesta i Hordaland, først «Abdulla» og så «Epos» sidan 1963.

65 framsyningar i kulturell skulesekk

Kultur Politikk

Skulane i Hordaland får 65 framsyningar i den kulturelle skulesekken neste skuleår. Dette gjeld alle vidaregåande skular i fylket, og grunnskular utanom Bergen. Bergen kommune har eigne framsyningar for grunnskulen.

Samhald og høgt nivå på UKM-festivalen

Kultur

På UKM-festivalen på Os i helga deltok nær 250 ungdommar frå heile fylket for å vise sine kulturelle uttrykk. Både litteratur, dans, film, musikk, kunst og teater stod på programmet på årets festival.

Samla til workshop i festivalplanlegging

Kultur

Dekor, vertskap, rebus og redaksjon, dette var berre nokre av arbeidsgruppene som blei oppretta på workshopen i festivalplanlegging på Os i helga. Målet var å planlegge årets UKM-festival.

Bokbåten på vårtur i Hordaland

Kultur

Bokbåten Epos startar vårturen i Hordaland tysdag 5. mars på Strøno i Os kl. 09.00. I alt skal Epos innom 50 stader. Siste stopp blir i Hjellevåg på Osterøy 27. mars kl. 11.30.

6,6 mill kr til kulturelle prosjekt

Kultur Politikk

Utval for kultur, idrett og regional utvikling har tildelt vel 6,6 millionar kroner til 20 ulike prosjekt gjennom kulturelt utviklingsprogram (KUP). Mest får Vestnorsk Filmsenter AS med 1,4 millionar kroner til etablering av eit filmveksthus.

Sjå fleire treff