Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

6,6 mill kr til kulturelle prosjekt

Kultur Politikk

Utval for kultur, idrett og regional utvikling har tildelt vel 6,6 millionar kroner til 20 ulike prosjekt gjennom kulturelt utviklingsprogram (KUP). Mest får Vestnorsk Filmsenter AS med 1,4 millionar kroner til etablering av eit filmveksthus.

Musea skal få eit løft

Kultur Politikk

Vel 4,5 millionar kroner skal Hordaland fylkeskommune bruke til å gje musea eit løft. Utval for kultur, idrett og regional utvikling har fordelt pengane på 10 ulike prosjekt.

Jorunn teikna folkefavoritten

Kultur Politikk

6471 personar har stemt, og det var Jorunn Andreassen (53) sitt forslag med kysten til det nye fylket som blei best likt av dei 18 finalebidraga til nytt fylkesvåpen for Vestland.

Sjå fleire treff