Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Ein smak av Europa

– Det er spennande å smake ny mat frå andre land. Sjølv om eg helst et italiensk mat, synest eg maten i Norge er god, seier Giovanni (17) frå Como i Italia. Torsdag deltok han på matfestivalen «Taste my country» på Amalie Skram vidaregåande skule saman med utvekslingselevar frå fleire europeiske land.

Feira 25 år for économuséa

– Det er spennande at Hordaland fylkeskommune har vore med og fått dette i gang, seier Beate Husa, leiar av utval for kultur, idrett og regional utvikling. I dag vart 25 årsjubileet for det internasjonale nettverket rundt économuséa markert i Bergen.

Fornyar samarbeid med Normandie

– Vi skal fornye vennskapsavtalen med Hordaland, og no blir heile Normandie med, seier visepresident Claire Rousseau i Normandie. I dag starta arbeidet med ny avtale. Ein fransk delegasjon er på plass i Bergen.

Hordaland best i Erasmus-klassen

Hordaland er fylket som samla sett får mest midlar til internasjonal utveksling og samarbeid innan fag- og yrkesopplæring frå Erasmus+. Fylket og vidaregåande skular mottar til saman 541 489 euro for perioden 2017-2019.

– Må tenke internasjonalt

Internasjonalt

– Hordaland er det klart største eksportfylket i landet. Derfor må vi tenke internasjonalt når vi snakker om kunnskap og behov for framtidig kompetanse, seier Bård Sandal, fylkesdirektør for regional utvikling. Tysdag arrangerte Hordaland fylkeskommune konferansen «Ny kompetanse for ei ny tid» i Bergen.

Får nest mest Erasmus+ midlar i landet

Internasjonalt

Tildelinga på 302 000 euro til mobilitetsprosjekt  gjer det mogleg for Hordaland fylkeskommune å sende sende yrkesfagelevar, lærlingar og tilsette ved utdannings- og opplæringsinstitusjonar på praksisopphald i Europa. Ei av dei som får nyte godt av ordninga er lærlingen Princess Dayo Williams (20) som har utveksling på den anerkjente restauranten Mathias Dahlgren i Stockholm.

Satsar på havvind og tidevatn

Søndag 11. september reiste 12 elevar frå Knarvik vidaregåande skule til Skottland for å sjå på fornybar energi gjennom havvind og tidevatn. I det internasjonale prosjektet er også Normandie i Frankrike med.

Litauen og Hordaland lærer administrasjon av kvarandre

Internasjonalt

Gode modellar for kommunal administrasjon og tenester står på dagsorden i eit nytt prosjekt mellom Hordaland fylkeskommune og seks kommunar i Litauen. Ein delegasjon på 40 personar har gjesta fylket og fått innblikk i strategisk planlegging og anti-korrupsjonsarbeid.