Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet

Forsking

Kan larvar løyse avfallsproblem? Korleis kan mikroplast i bymiljø motarbeidast? Og kan sjølvgåande havbøyer lære oss meir om havstraumar? Dette er spørsmål forskingsprosjekt i Hordaland no får midlar til å finne svar på.

Millionstøtte til forskningsprosjekt i Hordaland

Forsking

Kva er drivkreftene i utviklinga på Vestlandet og korleis kan lakselus reduserast gjennom fôrtilsetting? Korleis kommunisere om «usynlege farar» og korleis få betre nye metodar for undersøking av grunnforhold? Om ei stund får vi nok svara frå desse forskningsprosjekta.

Satsar på kommuneforsking

Forsking

Det skal bli meir kunnskapsbasert innovasjon og utvikling i kommunesektoren. To sentrale aktørar er Regionalt forskingsfond Vestlandet og det nye programmet FORKOMMUNE i regi av Forskingsrådet. Den 20. juni er det prosjektverkstad med hjelp til dei som ønskjer å søkje midlar.

Vil fremje forsking i kommunal sektor

Forsking

At forsking er viktig for nyskaping i næringslivet, er opplese og vedteke. Så kvifor skulle ikkje det same gjelde for utvikling i offentleg sektor? På fylkeshuset 5. mai får kommunar, fylkeskommunar og forskarar informasjon om støtteordningar som skal fremje forsking i kommunal sektor.

25 millionar til ny forsking på Vestlandet

Forsking

Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF) deler ut 25 millionar kroner til ni nye forskingsprosjekt i næringsliv og offentleg sektor. Bergensbedriftene Offshore Sensing AS og Biomega AS, oppdrettselskapet Hardingsmolt AS i Tørvikbygd og kommunane Bergen og Fjell er mellom dei som får pengar.