Ingen kategorier er valgt

Filtrer på temaområde

Temaområde

Vestland overtek 99 statlege fiskerihamner

– Med gode kaier og hamneanlegg skal vi legge til rette for fiskerinæringa, seier næringsdirektør i nye Vestland fylkeskommune, Bård Sandal. Avtale om overføring av 99 fiskerihamner i Hordaland og Sogn og Fjordane frå staten til fylkeskommunen er inngått.

Kinesisk prestisjesamarbeid

Utdanning

– Å ha utveksling og samarbeid på tvers av landegrenser er viktig fordi vi då lærer både språk og kultur av kvarandre, sa YI Xianliang, den kinesiske ambassadøren i Norge. Denne veka fekk han møte  Amalie Skram- elevar som har tatt kinesisk og som no skal til Kina for å lære meir.

Teknikk og industriell produksjon den store vinnaren

Utdanning

Teknikk og industriell produksjon (TIP) er vinnarfaget i dei vidaregåande skulane i Hordaland med ein auke i søkinga på heile 25 prosent. Første inntaksomgang var klar 8. juli og i alt har 15 774 elevar fått plass i denne omgangen.

13 millionar kroner til omstilling og nyskaping

Næringsutvikling

Bruk av offshorefartøy til forsyning av rein energi til cruiseskip. Effektivisering av vedlikehald og modifikasjon av brønnkontrollutstyr. Satsing på vekst og omstilling innan digitalisering og sirkulærøkonomi. Dette var berre nokre av dei 13 prosjekta som i år fekk omstillingsmidlar.

Sjå fleire treff