Viktig melding til deg som abonnerer på nyheitar frå Hordaland fylkeskommune

Følg oss vidare og få nyheiter i abonnement frå Vestland fylkeskommune.

Ditt abonnement på nyheiter frå Hordaland blir avslutta automatisk. Du kan abonnere på nyheitar frå Vestland fylkeskommune her: https://www.vestlandfylke.no/nyheitsbrev/

Tusen takk for følgjet og godt nyttår!