Ny innfartsparkering opna i Os

30 nye innfartsparkeringsplassar er tekne i bruk på Myrvollen i Os. Frå før er det 25 parkeringsplassar ved Rema 1000 Kuven stasjon.

Parkeringsplassane er for pendlarar inn til Bergen som kan setje frå seg bilen og reise kollektivt vidare.  Innfartsparkeringa var offisielt opna av varaordførar i Os, Marie L. Bruraøy.

– Med desse 30 nye parkeringsplassane har vi lagt til rette for betre parkeringstilhøve i Os sentrum. Dette vil gje mindre press på Bergen by. Skal du i retning Bergen, ikkje parker i sentrum, men bruk dei plassane vi har her, sa Bruraøy under opninga.

Bygginga av parkeringsplassane er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, som driv kollektivtrafikken i fylket, og Os kommune, som har lagt til rette for bruk av området. Frå fylkeskommune deltok Arve Aasland i samferdselsavdelinga under opninga.

– Eg vil rose Os kommune for aktiv rolle i prosjektet. Det er krevjande med all innfartstrafikken til Bergen. Ofte må vi sjå etter parkeringsplassar utanfor kommunegrensa. At Os kommune har vore så positiv i etableringa er til inspirasjon for andre tilsvarande prosjekt, sa Aasland.