Vil du sitte i folkejuryen for fylkesvåpen?

Heile 640 forslag til fylkevåpen har kome inn frå publikum. Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune søker no etter 10 personar som skal sitte i folkejuryen og saman finne fram til ti fylkesvåpenfinalistar.

Vil du vere med og skape vestlandshistorie? No kan du du vere ein av dei som skal møtes 18. august i Bergen og saman finne fram til dei ti beste blant dei 640 innsende forslaga til fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune.

Møte i Bergen 18. august

Folkejuryen skal spegle att innbyggjarane i det nye fylket, og ha folk i ulike aldrar og kjønn og frå ulike geografiske område. Du må

 • ha adresse i Hordaland eller Sogn og Fjordane
 • vere opptatt av kva som er eit godt fylkesvåpen
 • kunne vere i Bergen laurdag 18. august mellom kl. 13–16.

Kvart medlem i folkejuryen vil på førehand få tilsendt alle dei innsende forslaga, og gjer seg opp ei meining om fem favorittar. I møtet skal folkejuryen velje ut sine 10 favorittar. Desse blir slått saman med fagjuryen sine 10 favorittar. Alle finalistane går til ei nettrøysting i slutten av august. Vinnaren av nettrøystinga, «folkefavoritten», får 25.000 kr. Dei andre finalistane får 2000 kr kvar.

Slik søker du

Høyrest det freistande ut? Send ein epost til post@sfj.no, merka «Folkejury», med følgande informasjon:

 • namn
 • alder
 • adresse
 • grunngjeving for kvifor du vil bli med i folkejuryen

Frist: 9. juli. Les alle vilkår og alt om vegen til det nye fylkesvåpenet på vlfk.no/fylkesvapen.

Naturen som inspirasjon

Til saman har fylka fått inn 640 forslag til fylkesvåpen frå 324 ulike personar. Forslaga fordeler seg tematisk slik:

 • Natur: 340
 • Kultur/historie: 162
 • Samtid/anna: 63
 • Kombinasjonar av tema: 75

Av dei innkomne journalpostane er 242 frå Hordaland og 67 frå Sogn og Fjordane, andre 17 og ukjend 1.