Ingen kategorier er valgt

Filtrer på temaområde

Temaområde

Lågaste folkeveksten på 20 år

Statistikk

Befolkninga vert eldre, overskot av menn, lågare fødselstall og fråflytting av barnefamiliar frå Bergen. Den ferske rapporten «Hordaland i tal» syner og at den låge folkeveksten held fram.

Skal bygge folkepark i Strandvik

Næringsutvikling

Hordaland fylkeskommune gjev ein million kroner i støtte til bygging av ein folke- og aktivitetspark i Strandvik i Fusa. 350 000 kroner skal gå til eit visingsenter for havnæringane i Bergen. 300 000 kroner skal brukast til å redusere arbeidsløysa i Kvinnherad og 200 000 kroner til å få fleire turistar til fylket.

Lærer norsk på språkkafé

Kultur

– Vi kjem hit for å lære å snakke norsk, seier Mehert og Phong, to innvandrarar på språkkaféen til Landås bibliotek. Ein gong i veka kjem 10-15 personar til biblioteket for å lære og praktisere norsk språk.

Klar for søknadar - psykisk helse barn og unge

Folkehelse

Fylkeskommunen er klar for å starte samarbeid med inntil seks kommunar i eit nasjonalt prosjekt som skal betre barn og unge si psykiske helse. – Vi inviterer no alle kommunar til å søkje i den første runden av dette svært viktige arbeidet, seier Bård Sandal.

Ladbare trolleybussar i Bergen

Veg og transport

Hordaland fylkeskommune får 29,6 millionar kroner av Enova til å lenge trolleybusslinja frå Bergen sentrum til Laksevåg og innføre bussar som ladar under køyring. Totalt vil satsinga koste 80 millionar kroner.

Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland

Kultur

– Dette er ei kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland, seier utviklingssjef Ronny Skaar ved Kultur- og idrettsavdelinga etter at programmet for den kulturelle skulesekken neste skuleår er klart.

Nytt styre i Bybanen AS

Linn Cecilie Moholt er på generalforsamlinga i dag vald til ny leiar av styret i Bybanen AS. Astrid Sørensen er vald som ny nestleiar. – Eg er svært nøgd med styret som skal jobbe vidare med oppdraget og utfordringane for Bybanen, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Tek doktorgrad på omsorgssvikt

Tannhelse

Omsorgssvikt og korleis offentleg tannhelsepersonell kan avdekke dette er bakgrunn for doktorgradsavhandlinga til Ingfrid Vaksdal Brattabø. Ho er forskar ved Tannhelsetenesta kompetansesenter vest/Hordaland (TKVest).

Konkurranse i mai om nytt fylkesvåpen

Politikk

Den nye fylkeskommunen på Vestlandet skal få nytt fylkesvåpen. Gjennom ein open innspelprosess, som startar i byrjinga av mai, kan alle kome med forslag til fylkesvåpen. Fristen er 1. juni.

Ei kunstreise ombord på Bybanen

No kan du få med deg alle kunstverka langs bybanetraseen utan å køyre heile strekninga. Gjennom ni filmsnuttar får du sjå verka på nært hald på skjermar ombord på Bybanen. Filmane med korte tekstar skal gi informasjon og skape undring.

Sjå fleire treff