Ingen kategorier er valgt

Filtrer på temaområde

Temaområde

Glede over produksjonsskule på Hjeltnes

Politikk Utdanning

– Eg ser fram til godt samarbeid med Ulvik herad, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at fylkesutvalet gjekk inn for å etablere produksjonsskule på Hjeltnes med start til hausten. Dette blir eit tilbod for elevar som er utanfor opplæring og arbeid.

Ny takstsonestruktur frå 1. august

Fylkesutvalet har samrøystes vedteke å innføre ny takstsonestruktur i kollektivtrafikken i Hordaland frå 1. august. Det inneber at 470 soner blir redusert til sju og at 10 kommunar rundt Bergen blir inkludert i noverande sone 1 Bergen.

Fylkesutvalet på synfaring i skulebygda Voss

Politikk Utdanning

– Vi har ein fantastisk skule og ein fantastisk bygning, sa rektor Svein Inge Styve då han i dag ønskte fylkesutvalet velkommen til to dagar på Voss. Omvising på dei to, nye vidaregåande skulane stod på programmet, i tillegg orientering om ny gondolbane/satsing på turisme og behandling av 32 politiske saker.

Bygger minihus – samarbeid mellom tre skular

Utdanning

– Det er kjekt å jobbe med ei reell oppgåve, men det har vore utfordrande og mykje jobbing, seier Kristine Aga og Thomas Sivertsen. Dei går på Vg3 interiør ved Årstad videregående skole og har designa eit minihus som er under bygging.

Godt driftsresultat for fylkeskommunen

God og stram økonomisk styring gjer at fylkeskommunen kjem ut med eit rekneskapsoverskot på 107 mill. kr i 2017. – Det har vore arbeidd målretta i heile organisasjonen gjennom året, så dette er resultat av godt lagarbeid, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Elektrofag med studiekompetanse for «ingeniørspirer»

Utdanning

– Vi har det kjempegøyt her. Det fine er at vi kan gå rett ut i lære eller studere vidare til ingeniør. Det seier elevane Anine Larsen og Jacky Hansanthiah ved Laksevåg videregående skole. Dei tek elektrofag med spesiell studiekompetanse.

Sandsli vgs gir næring og læring

Utdanning

Det første som vil møte deg er lukta av nybakte bollar i eit opent og lekkert lokale. Her på Sandsli videregående skole går restaurant- og matfaga hand i hand med studiespesialisering.

Jobbar for meir samferdslepengar til Hordaland

Politikk

– Etter møtet i Oslo 8. februar er eg trygg på at me har fått gjeve Hordalandsbenken gode argument til at dei samarbeider med fylkespolitikarane om å jobba for meir samferdslepengar til Hordaland, seier leiar i utval for miljø- og samferdsel, Jon Askeland.

Første lærling i tannhelse bestod fagprøva

Utdanning

– Eg likar meg godt her, seier Mats Landro. Han er den første lærlingen i tannhelsetenesta i Hordaland og den første som har teke fagprøve i dataelektronikarfaget der han har anvaret for det medisinsk-tekniske tannlegeutstyret.

Ekspertutval foreslår nye oppgåver til fylkeskommunen

Politikk

Eit ekspertutval foreslår å flytte nær 5000 arbeidsplassar og oppgåver for 24 milliarder kroner til dei nye fylkeskommunane. – Dette er offensivt jobba av ekspertutvalet og eit velbegrunna og godt utgangspunkt i arbeidet med å leggje fleire oppgåver til fylka, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Fylkesutvalet samlar seg om namnet Vestland

Politikk

Fylkesutvalet tilrår at det nye fylket, sett saman av Hordaland og Sogn og Fjordane, får namnet Vestland. Fylkestinga har vedteke å bruke namnet Vestlandet, men det har kome kritikk mot dette namnevalet.

Framleis støtte til petroleumsnæringa

Fylkesutvalet ser framleis eit behov for omstilling av leverandørindustrien til petroleumsnæringa. Den samordna regionale innsatsen for industrien i Hordaland blir vidareført i 2018. Fylkesutvalet vedtok i dag å delfinansiere omstillingstiltak med inntil ni millionar kroner.

Vikingbåten kan ha vore større enn første rekna med

Kultur

– Det ser ut til at båtstamnane kan ha vore til ein båt som er større enn vi først rekna med. Dei er no tidfesta til slutten av vikingtida/tidleg mellomalder, seier arkeolog Lars Øyvind Birkenes ved fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune.

Fylkesbiblioteket debattarena for klima

Kultur Natur og klima

«Ta i bruk det blå kollektivfeltet!» var oppmodinga frå Askøy folkebibliotek då dei hadde besøk av turneen «Klimaendringar på Vestlandet. Korleis handtere det uunngåelege?». Politikarar blir utfordra og publikum engasjerte då turneen, i regi av Hordaland fylkesbibliotek, stoppar ved folkebiblioteka i desse dagar.

Sjå fleire treff