Ingen kategorier er valgt

Filtrer på temaområde

Temaområde

Positiv til utviding ved St. Paul vgs

Fleirtalet i fylkesutvalet støttar søknaden frå St. Paul vgs om å etablere nytt tilbod innan idrettsfag og ei utviding på totalt 146 elevplasser.

Temaplan for landbruk vedtatt

Politikk

Fylkestinget har vedtatt Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 som nyleg var ute på høyring. Engasjementet har vore stort om planen som skal bidra til å sikre ei berekraftig utvikling av landbruket i Hordaland.

Første kvinnelege fylkesrådmann i Hordaland

Politikk

Hordaland fylkeskommune fekk i dag første kvinne som fylkesrådmann. Fylkestinget har konstituert Ingrid Holm Svendsen (49) som fylkesrådmann fram til nye Vestland fylkeskommune vert oppretta 1. januar 2020.

Sentralbadet skal bli scenekunsthus

Kultur Politikk

Fylkestinget i Hordaland har vedteke å løyve fem millionar kroner til å etablere Sentralbadet i Bergen som scenekunsthus. Carte Blanche, Noregs nasjonale kompani for samtidsdans, skal ha hus i Sentralbadet.

Vedtok flytting til Sandsli

Politikk

Dei om lag 600 tilsette i administrasjonen i fylkeskommunen flytter frå sentrum til Sandsli frå 2020 til 2023. Det er klart etter at fylkestinget i dag vedtok å flytte fylkesadministrasjonen til Sandsli under bygginga av nytt fylkeshus.

Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet

Forsking

Kan larvar løyse avfallsproblem? Korleis kan mikroplast i bymiljø motarbeidast? Og kan sjølvgåande havbøyer lære oss meir om havstraumar? Dette er spørsmål forskingsprosjekt i Hordaland no får midlar til å finne svar på.

Namnet blir Vestland fylkeskommune

Politikk

– Dette er eit godt namn for det nye storfylket, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Stortinget 7. juni vedtok namna på dei nye fylkeskommunane. Det inneber at det nye storfylket på Vestlandet skal heite Vestland fylkeskommune.

Vil ha scenekunsthus i Sentralbadet

Kultur Politikk

Fylkesutvalet i Hordaland går inn for å løyve 105 millionar til å etablere Sentralbadet i Bergen som scenekunsthus. Løyvinga blir fordelt med fem millionar kroner året i 21 år frå 2018 til 2038.

Fylkesutvalet tilrår flytting til Sandsli

Politikk

Fleirtalet i fylkesutvalet tilrådde i dag å flytte fylkesadministrasjonen til Sandsli når fylkeshuset skal renoverast. Det skal vere dialog om kompenserande tiltak for tilsette som får ulemper av flytting.

Sjå fleire treff