Ingen kategorier er valgt

Filtrer på temaområde

Temaområde

Teknikk og industriell produksjon den store vinnaren

Utdanning

Teknikk og industriell produksjon (TIP) er vinnarfaget i dei vidaregåande skulane i Hordaland med ein auke i søkinga på heile 25 prosent. Første inntaksomgang var klar 8. juli og i alt har 15 774 elevar fått plass i denne omgangen.

13 millionar kroner til omstilling og nyskaping

Næringsutvikling

Bruk av offshorefartøy til forsyning av rein energi til cruiseskip. Effektivisering av vedlikehald og modifikasjon av brønnkontrollutstyr. Satsing på vekst og omstilling innan digitalisering og sirkulærøkonomi. Dette var berre nokre av dei 13 prosjekta som i år fekk omstillingsmidlar.

Nytt fylkeshus er vedtatt

Politikk

Fylkestinget vedtok i dag å realisere det vinnande tilbodet for nytt fylkeshus i eigenregi. Huset skal stå ferdig i 2023. LAB entreprenør skal leie prosjektet.

Sjå fleire treff