Ingen kategorier er valgt

Filtrer på temaområde

Temaområde

Sverd frå jernalderen funne i Fotlandsvåg

Kultur

Eit sverd som truleg er frå eldre jernalder og såleis meir enn 1500 år gamalt, er funne på garden Birkeland i Fotlandsvåg på Osterøy. Jernsverdet vart overlevert til fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune 14. juli i år.

Leverer og jobbar godt i Hordaland

Næringsutvikling

– Næringshagane og inkubatorane i Hordaland leverer og jobbar godt, seier Oddrun Englund, regional koordinator for SIVA på Vestlandet. Godt samarbeid er årsak til at mange bedrifter lukkast i marknaden.

Elevar likte å lage og smake sjømat

Folkehelse

– Elevane var overraska over kor godt det smakte og kor enkelt og raskt det var å lage, seier folkehelserådgjevar Anne Mette Nesje Porten.13 elevar ved Austrheim vidaregåande skule har fått innføring i å lage gode rettar av sjømat.

Gøy med matte på sommarskulen

Utdanning

– Vi har det gøy. Vi får varm frukost og lunsj, billettar til Brannkampar, har vore på grillfest og pizzafest, køyrt rib-båt og til og med lært matematikk. Og alt er gratis, seier Andrea Mrkic som går på sommarskulen i Hordaland.

Gledeleg mange søkjarar til vidaregåande skular

Utdanning

– Det er gledeleg at vi har så mange søkjarar til dei vidaregåande skulane i Hordaland, seier fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim etter at det første inntaket var klart i dag. 18 482 elevar har søkt. Dei aller fleste av desse har no fått tilbod om skuleplass.

Signerte byvekstavtalen

Hordaland fylkeskommune signerte i dag saman med Bergen kommune, Statens Vegvesen og Jerbaneverket byvekstavtalen. Det er eit forpliktande samarbeid om areal- og transportpolitikk i Bergen.

Milepæler i arbeidet for likeverd

Politikk

Fylkestinget har vedteke temaplan for likeverd i Hordaland fylkeskommune. Dette er ein overordna plan som skal gi retning for tilsette og tenesteyting. Fylkeskommunen har og underskreve det europeiske charter for likestilling.

Hordaland satsar på hydrogen og biogass

Politikk

– Dei er miljøvenlege og bidrar til det grøne skiftet, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø etter at fylkesutvalet i Hordaland er positiv til satsing på hydrogengass og biogass som nye energikjelder.

Askøy samla på ein tannklinikk

Politikk Tannhelse

– Dette er ein stor tannklinikk som fungerer godt, har godt fagmiljø, og det er attraktivt å søkje seg hit, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han opna den nye tannklinikken på Kleppestø. Den har 17 tilsette, 11 behandlingsrom og har kosta 22 millionar kroner.

– Fagskuleingeniørar avgjerande for verdiskapinga

Utdanning

– For å kunna oppretthalda og vidareutvikla verdiskapinga på Vestlandet, er det heilt avgjerande at vi har gode fagskuleingeniørar som dykk, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø i sin tale til avgangsstudentane på Fagskolen i Hordaland som i dag fekk overrekt vitnemåla sine.

Lågaste vekst i folketalet på 13 år

Statistikk

Folketalet i Hordaland auka med berre 0,7 prosent siste år. Låg nettoinnvandring bidreg til at fylket har den svakaste veksten sidan 2004. Pendlarkommunane Os og Meland står for den høgaste veksten.

Folkefest med mat frå havet

Næringsutvikling

For første gong vart UNESCO sin gastronomi-dag skipa til i Bergen. Det skjedde med folkefest på Nøstetorget søndag 18. juni. Mat frå havet var hovudtema. Fiskebåtar låg til kai, det var marknadsplass, smaksprøver og populærvitskaplege føredrag.

Regional areal- og transportplan vedteken

Fylkestinget har i dag vedteke regional areal- og transportplan for Bergensområdet for perioden 2017-2028. Planen omfattar Bergen og nabokommunane og skal blant anna gje føringar for bustadbygging og næringsareal, kollektivtransport og gode nærmiljøkvalitetar.

Mobbeombodet blir permanent ordning

Utdanning

Fylkestinget vedtok i dag at mobbeombodet no blir ein fast stilling i fylkeskommunen etter å ha vore prøveprosjekt i to år. – Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, seier leiar for utval for opplæring og helse, Emil Gadolin.

Sjå fleire treff