Ingen kategorier er valgt

Filtrer på temaområde

Temaområde

Ny rekord i kollektivreiser

– Vi er svært glade, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at kollektivtrafikken i Hordaland sette ny rekord i fjor med heile 73 millionar påstigingar. Bybanen aukar mest med heile 18 prosent, men buss og båt har og fin auke.

– Dei gøyaste skuledagane

Utdanning

– Framtidskonferansen er dei gøyaste skuledagane, seier elevrådsleiar Andreas Kaarevik ved Nordahl Grieg videregående skole. Den 9. konferansen om framtida vart gjennomført denne veka.

Fylkeskommunen i pluss

Hordaland fylkeskommune kjem ut med 20,8 mill. kr i overskot på 2018-rekneskapen. Driftsutgiftene i sektorane viser godt samsvar med tildelte budsjett. Lånegjelda auka moderat og gjeldsgraden gjekk ned i 2018.

– Mykje betre enn berre å vere på skulen

Utdanning

– Dette er mykje betre enn berre å vere på skulen, seier fem studentar på Fagskolen i Hordaland som kvalifiserer seg for jobb i oljebransjen. På skipet «Island Wellserver» fekk dei i praksis lære korleis ein oljebrønn skal vedlikehaldast.

Grenselaust engasjement

Det at dagens fylkesgrense forsvinn ved opprettinga av Vestland fylke, prega dialogmøtet i Sløvåg i Gulen 7. februar. Infrastruktur, skuleval, kollektivtrafikk, vindkraft og næringsutvikling var tema som gjekk att.

Indre Vestland på offensiven

Politikarane i Indre Vestland sette standarden, og slo fast at dei vil bli ei kraft i nye Vestland fylke på dialogmøtet på Voss 6. februar.

Samhandling må stå i sentrum

Politikk

– Dette kjem vi til å lukkast med i heile Vestland fylkeskommune. Samhandling må stå i sentrum, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun på det første av fem dialogmøte om utvikling av det nye storfylket i vest.

Utfordringar og styrker

Verdiskaping og innovasjon blir sett som den største styrka og samferdsel og infrastruktur den største utfordringa i Bergen og kringliggande kommunar. Dette viser spørjeundersøkinga som i dag blei presentert på det første av fem dialogmøte om viktige vegval for det nye vestlandsfylket.

Opna åtte år tidlegare enn planlagt

Politikk Utdanning

– Vi har fått ein svært bra skule og eit fantastisk miljø, seier Christian Johan Ulvesæter Nilsen i elevrådet etter at nye Arna vidaregåande skule vart offisielt opna, heile åtte år tidlegare enn planlagt i skulebruksplanen.

Ny film skal lære deg om folkehelse

Folkehelse

Visste du at Hordaland fylkeskommune jobbar for at du som bur i fylket skal vere i aktivitet, ha arbeid, kunne ta utdanning, føle trivsel og vere inkludert i gode fellesskap? Ein ny film viser breidda i dette folkehelsearbeidet.

Billegare for mange å reise kollektivt

– Kollektivtrafikk er ein av våre viktigaste saker, og pris har mykje å seie for å få fleire til å reise kollektivt, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at mange av billettprisane blir lågare, og fleire barn får reise gratis.

Sjå fleire treff