Undervisning: Teknikk og industriell produksjon (TIP) - Austrheim vgs, Hordaland fylkeskommune

Stillinga er knytt til undervisning i programfaga på Teknisk og industriell produksjon (TIP) vg1.

Arbeidsoppgåver

  • Undervisning
  • Pedagogisk samarbeid

Personlege eigenskaper

  • Interesse for å jobbe med ungdom
  • Gode formidlingsevner
  • Gode samarbeidsevner
  • Fleksibel og løysingorientert
  • Utviklingsorientert

Kvalifikasjonar

  • Relevant mekanisk erfaring
  • Relevant fagbrev
  • Ynskjeleg med toårig fagskule eller ingeniørutdanning
  • Ynskjeleg med pedagogikk (PPU eller tilsvarande)

Følgjande blir tilbydd

  • Svært godt og positivt arbeidsmiljø
  • Moglegheit til å vere med på utviklinga av TIP

  Andre opplysningar

  Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte
  offentleggjortsjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil
  alltid bli varslapå førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

  Alle nye tilsettingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Frode Hervik
Frode Hervik