Undervisning: realfag - Amalie Skram vgs, Hordaland fylkeskommune

Amalie Skram vidaregåande skule ligg i Bergen sentrum og har omlag 1000 elevar og 130 tilsette. Skulen tilbyr studiespesialiserande utdanning, medier og kommunikasjon og service og samferdsel. Skuleanlegget er samlokalisert med Bergen kommune sitt regionale symjeanlegg AdO arena.

Amalie Skram vgs har ledig vikariat i 72 % stilling i matematikk, naturfag og kontaktlærarfunksjon.

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning i matematikk, naturfag og kontaktlærarfunksjon.

Personlege eigenskaper

  • Gode evner til å kommunisere, rettleie og motivere ungdommar.
  • Gode evner til samarbeid..

Kvalifikasjonar

  • Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr Opplæringslova.
  • Den som skal tilsetjast i vidaregaåande skule må leggje fram politiattest.
  • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.
  • Gode datakunnskapar.

Følgjande blir tilbydd

  • Lønn etter kvalifikasjonar.
  • Gode offentlege forsikrings- og pensjonsordningar.
  • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).

  Andre opplysningar

  Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Lars Berntsen
Lars Berntsen
Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Tove Heradstveit
Tove Heradstveit