Undervisning: Yrkessjåfør - Os vgs

Os vidaregåande skule har desse 5 yrkesfaglege utdanningsprogramma:
• Bygg- og anleggsteknikk
• Elektrofag
• Helse- og oppvekstfag
• Service og samferdsel
• Teknikk og industriell produksjon
Skulen har landslinje for yrkessjåfør og anleggsmaskinfører.
Yrkessjåfør har topp moderne utstyr til undervisingen.

Os vidaregåande skule har 480 elevar, 100 tilsette og har tilbod med særskilt tilrettelagt opplæring og påbygging til generell studiekompetanse.
Visjonen for skolen er - «for samarbeid og læring».

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning i yrkessjåførfaget

Personlege eigenskaper

 • Vere kreativ, kunne arbeide målretta og vise vilje til nytenking
 • Ha gode samarbeidsevner med resten av personalgruppa på avdelinga, vere fleksibel, ha godt humør og stå-på-vilje.
 • Vere villig til å arbeide etter dei målsettingane som skulen har for arbeidet med elevgruppa.
 • Eit inkluderande elevsyn
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Godt humør

Kvalifikasjonar

 • Trafikklærarkompetanse for tunge kjøretøy og eller klasse B
 • Ønske om fagbrev i yrkessjåførfaget.
 • Til undervisningsstillinga er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr Opplæringslova.
 • Dersom søkjar ikkje tilfredsstiller alle desse krava, vil vi leggje til rette for etterutdanning slik at ein kan fylle kompetansekrava.
 • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole må leggje fram politiattest.
 • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Følgjande blir tilbydd

 • Gode forsikrings-og pensjonsordningar
 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande regelverk
 • Helt nytt undervisningsmateriell
 • For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov- og avtaleverk
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Øyvind Trætteberg
Øyvind Trætteberg