Undervisning: Norsk - Slåtthaug vgs

Slåtthaug videregående skole ligg i naturskjønne omgivnad nær Nesttun sentrum. det er kort veg til buss- og bybanestopp. Skolen har omtrent 500 elevar fordelt på utdannigsprogram BA,HO,EL,TIP og allmennfagleg påbygging.
Vi har ledig et vikariat og søker etter norsklærar i 100% fra 1. oktober 2019.

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning i norsk på vg1,vg2 og vg3. Det er også lagt kontaktlærar funksjon til stillinga

Personlege eigenskaper

 • Evne til å skape gode relasjonar både til elev og tilsette
 • Gode samarbeidsevne, motivasjon og interesse for å jobbe med ungdom
 • Personlig eigenskap blir vektlagt ved tilsetjing

Kvalifikasjonar

 • Minimum 60 studiepoeng i norsk/nordisk.
 • Ønske om erfaring frå vidaregåande skole.
 • Den som skal tilsetjast i videregåande skole må leggje fram politiattest.
 • Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr opplæringslova.
 • Alle nytilsettingar blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Følgjande blir tilbydd

 • Eit godt fagleg og sosialt miljø.
 • Gode kontorplassar
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjar som har bedt om unntak vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Liv Rønning
Liv Rønning
Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Ingvill Rabben Dypevik
Ingvill Rabben Dypevik