Undervisning: Kroppsøving - Askøy vgs

Vi søker etter ein faglærar som raskt kan gå inn i eit vikariat i kroppsøving. Vikariatet gjeld ut skoleåret 2018/19.

Arbeidsoppgåver

  • Gjennomføre undervisning på alle nivå i kroppsøving og i breddeidrett

Personlege eigenskaper

  • Gode evner til kommunikasjon
  • Gode evner til å rettleie og motivere ungdom
  • Gode evner til samarbeid
  • Personleg og fagleg integritet

Kvalifikasjonar

  • Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr Opplæringslova
  • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole må leggje fram politiattest
  • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 måneder

Følgjande blir tilbydd

  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Thor Andreassen
Thor Andreassen