Undervisning i realfag - matematikk - AMALIE SKRAM VGS, Hordaland fylkeskommune

Amalie Skram vidaregåande skule ligg i Bergen sentrum og har omlag 1000 elevar og 130 tilsette. Skulen tilbyr
studiespesialiserande utdanning, medier og kommunikasjon og service og samferdsel. Skuleanlegget er samlokalisert
med Bergen kommune sitt regionale symjeanlegg AdO arena

Amalie Skram vgs har ledig 56 % fast stilling i matematikk.

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning i matematikk S1 og S2.

Personlege eigenskaper

  • Gode evner til å kommunisere, rettleie og motivere ungdommar.
  • Gode evner til samarbeid.
  • Personleg skikka for stillinga.

Kvalifikasjonar

  • Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr Opplæringslova.
  • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje fram politiattest.
  • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.
  • Gode datakunnskapar.

Følgjande blir tilbydd

  • Lønn etter kvalifikasjonar.
  • Gode offentlege forsikrings- og pensjonsordningar.
  • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Lars Berntsen
Lars Berntsen
Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Helge Bohne
Helge Bohne