Undervisning: Fellesfag - Årstad vgs

Årstad vidaregåande skule i Bergen er ein av dei største vidaregåande skulane i Hordaland. Skulen har eit variert undervisningstilbod med 4 yrkesfaglege utdanningsprogram og tilbod for lærlingar. I tillegg tilbyr skulen studiespesialiserande og studieførebuande løp, samt innføringsklasser for minoritetsspråklege elevar. Skulen skal være ein stad der alle elevar skal finne eit godt læringsmiljø.

Arbeidsoppgåver

 • Inntil 100% fast og inntil 270% årsvikariat som lærar i fellesfaga engelsk, geografi, kroppsøving, matematikk, norsk og samfunnsfag

Personlege eigenskaper

 • Vi ønskjer personar som kan evne å skape gode relasjonar til elevane.
 • Den som blir tilsett må ha gode kunnskapar og interesse for bruk at IKT i opplæringa.
 • Gode samarbeidsevner og motivasjon for å arbeide med elevar med ulike utfordningar.
 • Vi ønskjer nytenkjande, reflekterte og kreative arbeidstakarar.

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskjeleg at den som vert tilsett kan undervise i minst to av faga.
 • Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr Opplæringslova.
 • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole må leggje fram politiattest.
 • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Følgjande blir tilbydd

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande regelverk.
 • Godt fag- og arbeidsmiljø.
 • Moderne undervisningsanlegg.
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Kari Danielsen
Kari Danielsen