Undervisning: Engelsk og norsk - Os vgs - Hordaland fylkeskommune

Os vgs har ledig 70 % vikariat i undervisningsstilling i engelsk/norsk frå 13.01.2020 - 13.04.2020. Vikariatet kan delast.

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning på ulike yrkesfaglege utdanningsprogram og ulike trinn, norsk/engelsk vg1-vg3

Personlege eigenskaper

  • Sjøvlstendig
  • Gode IKT-ferdigheiter
  • Ansvarsbevisst
  • Strukturert
  • Gode samarbeidsevnar
  • God relasjonskompetanse

Kvalifikasjonar

  • Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jf opplæringslova.
  • Dersom du ikkje har kompetanse til å undervise i begge faga, kan det vere aktuelt med ei mindre undervisningsstilling i berre eit av faga
  • Den som tilsetjast i videregåande skule, må leggje fram politiattest
  • Personlege eigenskapar og relevant erfaring vil bli lagt vekk på.

Følgjande blir tilbydd

  • Triveleg arbeidsmiljø
  • Spennande arbeidsoppgåvar
  • Forsikrings - og pensjonsordingar
  • Løns - og arbeidsvilkår fastsett i lov - og avtaleverk

  Andre opplysningar

  • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte
   offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren
   vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.
  • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Harald Natvik
Harald Natvik