Undervisning: Brønnteknikk - Bergen maritime vgs

Bergen maritime videregående skole har ca. 45 tilsette og samla omlag 270 elevar som er fordelte på ei elektro avdeling og ei TIP avdeling. Skolen har totalt 18 klasser med tilbud innan elektro, el-energi, automasjon, maritim elektriker, TIP, industriteknologi, brønnteknikk og maritime fag.

Vi har følgjande undervisningsstillingstilling ledig frå 1. august 2019:

100 % stilling i brønnteknikk.
Vi søkjer etter ein kandidat med erfaring innan boring/brønnservice. Kandidater med annen relevant erfaring vil også bli vurdert.

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning i VG2 Brønnteknikk.

Personlege eigenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Fleksibel
 • Liker å arbeide med ungdom

Kvalifikasjonar

 • Utdanning frå teknisk fagskole eller ingeniørhøgskole
 • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole må leggje fram politiattest.
 • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.
 • Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr Opplæringslova.

Følgjande blir tilbydd

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • For stillingen gjeld løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov- og avtaleverk
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Geir Jakobsen
Geir Jakobsen