Tannhelsesekretær - THD. Vest, Sælen

Det er ledig 100% fast stilling som tannhelsesekretær i Vest tannhelsedistrikt, ved Sælen tannklinikk frå og med 01.10.2019.
Sælen tannklinikk har 4 tannlege- og tannhelsesekretærstillingar, og 2 tannpleiarar. Klinikken har eit godt fagleg utviklande og triveleg arbeidsmilø.

Personlege eigenskaper

  • Vi søkjer etter ein sjølvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik medarbeidar.

Kvalifikasjonar

  • Søkjarar må ha autorisasjon som tannhelsesekretær.
  • Søkjar må beherske norsk skriftleg og munnleg.
  • Den som skal tilsetjast i Tannhelsetenesta må leggje fram politiattest.
  • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader

Følgjande blir tilbydd

  • Tannhelsesekretær blir f.t løna f.o.m. 338 800 - 409.200 etter 16 år
  • Gode offentlege forsikrings- og pensjonsordningar

Om arbeidsplassen

Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar personar med utviklingshemming, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga tilbyr vi spesialistbehandling og driv fagleg utvikling og forsking. Gjennom førebyggande arbeid, forsking og behandling legg vi grunnlaget for god folkehelse i Hordaland. Tilsette i tannhelsetenesta i Hordaland gir og eit tilpassa tannhelsetilbod til torturofre, overgrepsofre og til personar som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Mette Skønberg Vallentinsen
Mette Skønberg Vallentinsen