Konsulent - Os vgs

Os vidaregåande skule har 480 elevar, 110 tilsette og 5 utdanningsprogram, og har tilbod med særskilt tilrettelagt opplæring og påbygging til generell studiekompetanse.

Skulen har følgjande utdanningsprogram:
• Bygg- og anleggsteknikk
• Elektrofag
• Helse- og oppvekstfag
• Service og samferdsel
• Teknikk og industriell produksjon

Visjonen for skulen er "- for samarbeid og læring".

Vi har ledig vikariat på 50% som konsulent i perioden 01.03-30.09, med mulighet for forlenging. Stillinga inngår i eit serviceteam på 5.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid med ulike administrative IKT- system
 • Post og arkiv
 • Resepsjon og sentralbord
 • Innkjøp, fakturakontroll
 • Anna førefallande arbeid

Personlege eigenskaper

 • Kan arbeide sjølvstendig
 • Er serviceinnstilt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og initiativrik
 • Kan tileigne seg ny kompetanse ved endringar

Kvalifikasjonar

 • God datakompetanse
 • Fagbrev i kontorfag, men lang realkompetanse kan kompensere for krav til utdanning
 • Det er ei føremon med kunnskap om administrative IKT- system knytt til skuleverket.
 • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje frem politiattest.
 • Alle ny tilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månadar

Følgjande blir tilbydd

 • Utfordrande og spanande arbeidsoppgåver i ein skule med mangfald
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande regelverk
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Kristin A. Tysse
Kristin A. Tysse