Konsulent - Os gymnas

Os gymnas ligg fint til i grøne omgjevnader nær Osøyro.

Vi treng ny konsulent ved kontoret.

Arbeidsoppgåver

 • Administrative oppgåver
 • Rekneskap
 • Kontering og føring av bilag
 • Budsjettarbeid

Personlege eigenskaper

 • Vi treng ein ny medarbeidar som kan bidra til at vi kan drive ein god skule for elevane våre.
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig

Kvalifikasjonar

 • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole må leggje fram politiattest
 • Administrasjonsmålet i Hordaland fylkeskommune er nynorsk
 • Praktisk erfaring kan kompensere for manglande utdanning

Følgjande blir tilbydd

 • Lønn etter kvalifikasjonar
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Bedriftshelseteneste
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Kjersti Daland
Kjersti Daland