Grunnervervar - Bybanen Utbygging

Bybanen Utbygging er ein prosjektorganisasjon med ansvar for erverv, prosjektering og bygging av Bybanen i Bergen - frå vedtatt reguleringsplan til overlevering av ferdig bane til driftsorganisasjonen Bybanen AS. Bybanen Utbygging har i dag kontor på Kronstad i Bergen, ca 45 medarbeidarar, og rapporterer direkte til fylkesrådmannen.

Til den vidare utbygginga av Bybanen i Bergen søkjer vi no ein grunnervervar.

Arbeidsoppgåver

 • Gjennomføre grunnerverv, dialog med grunneigarar.
 • Førebuing og gjennomføring av ekspropriasjon og skjønn.
 • Avtaleinngåing, også for leige av grunn.
 • Takseringsarbeid.
 • Delta på oppmålingsforretningar.

Personlege eigenskaper

 • Evne til å vere ein pådrivar og å arbeide sjølvstendig.
 • God formidlingsevne, enkel og tydeleg i kommunikasjonen internt og eksternt.
 • Løysingsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape gode relasjoner i prosessane knytt til grunnavståelse
 • Må like og trivast med å vere i forhandlarrolla
 • Evne å ta avgjersler
 • Høg arbeidskapasitet
 • Gode analytiske og strategiske evner

Kvalifikasjonar

 • Søkjarar til stillinga må ha master i eigedomsfag/jordskiftekandidat, alternativt en jurist med relevant erfaring
 • Erfaring frå arbeidsområdet kan i visse høve kompensere for manglande formell utdanning.

Følgjande blir tilbydd

 • Løn etter avtale
 • Eit godt og utfordrande fagleg miljø
 • Arbeid som gir resultat og samfunnsnytte
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader

Om arbeidsplassen

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Marie Smette Brunes
Marie Smette Brunes