Aldebaran av Maria Sundby

Det er mange detaljar å sjå i Maria Sundby sitt bybanekunstverk Aldebaran. Dette kan du studere på stoppet ved studentbyen på Fantoft.

Aldebaran er namnet på ei stjerne. Namnet skal tyde «følgjesven», noko som er godt å ha med seg på reisa, også med Bybanen. Dette prosjektet er ikkje er initiert og finansiert av Bybanen sitt kunstprogram, men blir opplevd som del av det pga. sin plassering på stoppestaden. Ved dette høve har kunstprogrammet sin kunstkonsulent gjeve råd om val av kunstnar.

MariaSundby3_fix.jpg

 

Gå til hovudsida om bybanekunst