1 000 483 av Torunn Skjelland

Ved bybanestoppet på Mårdalen finn du desse tre flotte verka.

Den måla frisa ved Mårdalen har tre hovudmotiv; eit kart over Bergen med Bybanen sin trasé (målestokk 1:1000483), ein raud tråd som forlenger traseen, samt nostalgiske reiselivsplakatar frå 1940-50 talet. Visuelle ikon og stereotype framstillingar av Bergen og Norge blir sett saman på ein måte som opnar for mange lag av tolkingar. Verket er måla med silikatmåling rett på betongen. 

bybanekunst
bybanekunst

 

Gå til hovudsida om bybanekunst