Kunst- og kulturproduksjonar til skulen

Vil du formidle kunst og kultur til skuleelevar? Hordaland fylkeskommune har ansvar for kunst- og kulturformidling til elevar i grunn- og vidaregåande skular i Hordaland.

Programmet vert finansiert og tilrettelagt i samarbeid med Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge. Det varierer frå år til år, og ein må kvart år sende inn forslag til programmet.

Kven kan sende inn forslag?

Profesjonelle utøvarar, institusjonar og andre tilbydarar innan dei ulike utrykka kan sende inn forslag til programmet.

Innhald

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre eit profesjonelt kunsttilbod i skulen på ein måte som understøtter det pedagogiske arbeidet og bidreg til realisering av skulen sine læreplanmål. Det samla programmet skal omfatte visuell kunst, film, litteratur, scenekunst, musikk, kulturarv og kunstartar i samspel. Elevane skal gjennom skulegangen få eit variert tilbod, og oppleve profesjonell kunst og kultur både på skulen, kulturhus og andre kunst- og kulturinstitusjonar/ -arenaer. DKS-programmet er for elevane og skal skje i skuletida.

Frist for å sende inn forslag til programmet er 1. oktober. Programforslaga må sendast inn via ein ny, nasjonal portal som de finn her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/

Hordaland fylkeskommune legg programmet for DKS for skuleåret 2020-2021 saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune som Vestland fylkeskommune. Prosedyrar for arbeidet med programmet vil bli handsama i Fellesnemnda 18. september. Detaljar i prosedyrane vil de finne på denne nettsida når vedtaket er fatta.

Seniorrådgjevar
Profilbilde av Charlotte Espeland
Charlotte Espeland
48995606