Rapportar frå Den kulturelle spaserstokken

Tilskotsordninga «Den kulturelle Spaserstokken» skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevingar for eldre.

Fylkeskommunen fordeler statlege midlar til kommunane. Kommunane legg til rette for ulike kulturtilbod på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sjukeheim og andre arenaer der dei eldre er i kvardagen.

Ordninga har mange ulike lokale modellar for arbeidet med Den kulturelle Spaserstokken. Her finn du rapportar frå kommunane der du kan sjå korleis dei driver arbeidet med denne ordninga.

Askøy

Rapport 2014

Austrheim

Rapport 2014

Bergen

Rapport 2014

Eidfjord

Rapport 2014

Etne

Rapport 2014

Fusa

Rapport 2014

Kvam

Rapport 2014

Kvinnherad

Rapport 2014

Lindås

Rapport 2014

Meland

Rapport 2014

Odda

Rapport 2014

Os

Rapport 2014

Osterøy

Rapport 2014

Samnanger

Rapport 2014

Stord

Rapport 2014

Sund

Rapport 2014

Tysnes

Ullensvang

Rapport 2014

Ulvik

Rapport 2014

Vaksdal

Rapport 2014

Øygarden

Rapport 2014