Turnear

Fylkesbiblioteket organiserer og koordinerer turnear til biblioteka for å hjelpe dei til å vere uavhengige møteplassar og arenaer for offentleg samtale og debatt.

Mål

Biblioteka skal stå fram som aktørar og leverandørar av gode og kvalitetssikra arrangement, debattar og anna kulturell verksemd i lokalsamfunna.

Tiltak

Ut frå tilgjengelege ressursar organiserer vi og støttar turnear i biblioteka. Vi arbeider enten som produsent eller turneplanlegger.

I samarbeid med biblioteka, eller på initiativ frå utøvarar, finn vi gode tilbydarar innan eit breitt spekter av uttrykk. Vi tek utgangspunkt i aktuelle tema som rører seg i samfunnet/tida og skapar gode debattar og samtaler.

Vi bidreg med fornuftig turneplanlegging, og vi har i mange tilfelle kontakt med utøvar om praktisk gjennomføring, bestilling av fly og hotell, kontraktar med utøvar, marknadsføringsmateriell og evaluering av arrangementa.

I samarbeid med Folkeakademiet Hordaland tilbyr vi økonomisk stønad til enkelte turnear.

Seniorrådgjevar
Profilbilde av Sigrid Furnes
Sigrid Furnes
48991246