Statistikk og årsmelding

Ei av fylkesbiblioteket sine hovudoppgåver er å gje faglege råd til folkebibliotek og bibliotek i videregåande opplæring. I samband med det er det ofte bruk for grunnlagsmateriale i form av data og analysar. Dette materialet samlar vi på denne sida.

Statistikk

Biblioteka rapporterer statistikk til Nasjonalbiblioteket ein gong i året, i løpet av 1. kvartal påfølgjande år. Fylkesbiblioteket skal rettleie folkebibliotek og skulebibliotek som skal avlevere statistikk til Nasjonalbiblioteket, og sikre kvaliteten på denne statistikken.

Dataa er nyttige når ein skal sjå nærare på utvikling over tid, og når ein skal samanlikne på tvers av bibliotek. Til det føremålet treng ein rådata ein kan arbeide vidare med. Tala for 2018 vil bli lagt ut her når dei er kvalitetssikra.

Om de vil sjå data for heile landet, finn de det hjå Nasjonalbiblioteket.

Statistikk - rådata (xlsx)

 

Rådata for folkebibliotek

2018   2017   2016   2015   2014

 

 

Statistikk - oppsummering og analyse

Årsmeldingar for fylkesbiblioteket

 

Årsmeldingar for fylkesbiblioteket i Hordaland

2018 (pdf, 2 mb)   2017 (pdf)   2016 (pdf)   2015 (pdf)
Spesialrådgjevar
Profilbilde av Kari Skibenes
Kari Skibenes
48990341