Rapportar og statistikk frå fylkesbiblioteket

Ei av fylkesbiblioteket sine hovudoppgåver er å gje faglege råd til folkebibliotek og bibliotek i videregåande opplæring. I samband med det er det ofte bruk for grunnlagsmateriale i form av data og analysar. Dette materialet samlar vi på denne sida.

Statistikk

Alle bibliotek rapporterer statistikk for verksemda si til Nasjonalbiblioteket kvart år. Dataene er nyttige når ein skal se nærare på utvikling over tid, og når ein skal samanlikne på tvers av bibliotek. Til det føremålet treng ein rådata ein kan arbeide vidare med. Tala for Hordaland finn de her. Om de vil se data for heile landet, finn de det hjå Nasjonalbiblioteket.

Rådata for folkebibliotek

2017   2016   2015   2014   2013
2012   2011   2010    2009   2008

 

Rådata for bibliotek i vidaregåande skular

2017   2016   2015   2014   2013

 

Oppsummeringar og analysar

    2017

Rangering av folkebibliotek i fylket ut frå sentrale indikatorar

    2016

Rangering av folkebibliotek i fylket ut frå sentrale indikatorar

    2015

Kort oppsummering av folkebibliotekstatistikken

Rangering av folkebibliotek i fylket ut frå sentrale indikatorar

Folkebiblioteka i Hordaland 2015 - politisk sak

Folkebiblioteka i Hordaland 2015 - endra vedtak i politisk sak

    2014

Rangering av folkebibliotek i fylket ut frå sentrale indikatorar

    2013

Folkebibliotekstatistikken sammenligna med 2003

Årsmeldingar for fylkesbiblioteket i Hordaland

2017   2016   2015   2014   2013
2012   2011   2010   2009   2008