Slik låner du e-bøker frå biblioteka i Hordaland

Du låner e-bøker og e-lydbøker i ein app. Tenesta krev at du har lånekort ved eit folkebibliotek eller eit bibliotek ved ein vidaregåande skule i Hordaland.

Korleis låne e-bøker?

For tida nyttar vi to ulike appar til utlån, og du kan bruke den du liker best. I all hovudsak er det same innhald, uansett kven av appane du nyttar.

Frå 1. juli 2019 vil det berre vere Bookbites som kan nyttast til å låne e-bøker frå biblioteka i Hordaland (utan Bergen). Bergen offentlige bibliotek vil tilby eBokBib ut 2019.

Bookbites

1. Last ned appen Bookbites frå App Store eller Google Play
2. Lag ein brukar med epostadresse og passord, eller via Google- eller Facebook-kontoen din.
3. Logg inn med lånenummer og pinkode frå biblioteket
4. Finn e-bøker, last ned og les

Treng du hjelp?

Videoguide som viser korleis du kan opprette ein brukar, og ta i bruk Bookbites

Dersom noko går gale, kan du kontakte det lokale biblioteket ditt for å få hjelp.

eBokBib

1. Last ned appen eBokBib frå App Store eller Google Play
2. Logg inn med lånenummer og pinkode frå biblioteket
3. Finn e-bøker, last ned og les

Treng du hjelp?

Last ned fyldig rettleiing for eBokBib
Sjå svar på vanlege spørsmål

Dersom du ikkje lukkast med å låne e-bøker i appen, kan du kontakte det lokale biblioteket ditt for å få hjelp.